MONA på BigBang-konferencen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tidsskriftet MONA > BIGBANG-konferencen

Bidrag til temaudgivelse baseret på MONA-sporet på BIGBANG-konferencen

Tidsskriftet MONA arrangerede et af sporene på BIGBANG-konferencen der blev afholdt 23.-24. marts 2017. Temaet var:

Veje til professionel udvikling af undervisere i naturfagene

Hvordan lave efteruddannelse, kurser og personlig kompetenceudvikling så lærere får mest ud af det? Hvad giver effekt på undervisningen? Og på elevernes læring? Dette tema gør status over hvad vi ved om hvordan læreres kompetencer bedst udvikles. Det vil både handle om grundskole og ungdomsuddannelser og om faglig og fagdidaktisk udvikling.

På baggrund af programmet for MONA-sporet vil vi udgive et tema-nr. af MONA med netop dette tema. Vi håber på at mange af bidragyderne fra konferencen vil medvirke til at skrive en tekst til tema-nr. som produceres efter konferencen. Men andre er bestemt også velkomne til at bidrag hvis de har viden og erfaringer inden for temaet.

Vi planlægger følgende teksttyper i temanummeret:

 1. Rapportering af forskningsprojekt relateret til Professionel udvikling (PD) af naturfagslærere. Videnskabeligt peer-review, omfang 3000-6000 ord.
 2. Review & meta-analyser af andres udførte forskning og udvikling i relation til temaet. Videnskabeligt peer-review, omfang 3000-6000 ord.
 3. Beskrivelser af og refleksioner over konkrete projekter om professionel udvikling af undervisere – med vægt på ideer, design-kriterier og udbyttemåling. Forventes ikke at gennemgå peer-review, men vil blive gennemgået og vurderet af redaktionen mht. relevans, nyhedsværdi, designkvalitet og formidlingskvalitet. Vi forestiller os at bidragydere her typisk er læreruddannere og undervisere på eftervidereuddannelse eller andre kompetenceudviklende aktiviteter. Omfang max 3000 ord.
 4. Dialogiske indslag hvor forskellige tilgange og synspunkter bevidst og struktureret bringes i spil ift. hinanden (fokus på diskussion, sammenligning, evt. syntese/integration….). Der kunne være tale om en artikel i forlængelse af et symposium med flere bidragsydere, eller af en paneldebat eller en redigeret version af flere aktørers co-skrivning på skriveprompts om centrale udfordringer for feltet. Her vil redaktionen vurdere relevans og evne til at etablere meningsfuld dialog henover forskellene. Bidragene skal spille med og mod hinanden, så man oplever, at feltet anskues i en ny måde. Omfang: max 3000 ord.
 5. Debatbidrag: Visioner og brugerindspark. Fx forskellige aktørers argumenterede holdning til, hvilken PD er der brug for i naturfag i dag. Har lærerne den rolle i udviklingsprocessen, som de retteligen bør have? Faglige foreningers rolle? Hvordan undgår man, at det bliver pengestrømmen der styrer udviklingens retning, snarere end læreres og skolers behov der styrer pengestrømmen? Hvordan er samspillet og mødet mellem forskning og praksis i PD-forløbene og hvordan bør det være? Omfang max 1000 ord, uden review, men med redaktionelt medspil.

Produktionsplanen forventes at være således:

 • april-juni: Dialog mellem redaktører og mulige forfattere
 • august: Deadline for indsendelse af tekster
 • september: Review og redaktionel proces
 • Oktober: Forfattere reviderer tekster
 • November: Færdiggørelse, korrektur
 • December: Udgivelse

Redaktør af temanummeret er Lars Brian Krogh og Martin Sillasen, VIA UC. Du er velkommen til at kontakte Lars hvis du har spørgsmål til temaet.