Gymnasieforskning og -udvikling – Københavns Universitet

Gymnasieforskning og -udvikling

Institut for Naturfagenes Didaktik huser en stor gruppe af forskere, der gennem mange år har deltaget i forsknings- og udviklingsarbejder i de gymnasiale uddannelser. Vi har forskningsbaseret viden om en vifte af temaer, der er aktuelle for de gymnasiale uddannelser.

Alle med interesse i forskning og udvikling inden for de gymnasiale uddannelser er velkomne til at kontakte os med henblik på projektsamarbejde eller bare for at høre mere om IND's arbejde.

Kontakt:
Professor Helle Mathiasen, e-mail: helle.mathiasen@ind.ku.dk.

IND-ansatte der beskæftiger sig med gymnasieområdet

Projekter:
Link til oversigt over projekter ved IND om gymnasiale uddannelser

Kurser mm:
Link til tilbud om kurser og skræddersyede forløb rettet mod gymnasielærere mfl.

Nøgleord for IND's gymnasierettede forsknings- og udviklingsprojekter:
Følgende tematiserede oversigt indeholder nøgleord for gymnasierettede projekter, hvor ansatte på IND har været centrale deltagere.

  • Digital dannelse, almen dannelse
  • Elevforudsætninger, gymnasiefremmede, overgangsudfordringer i uddannelsessystemet
  • Faglig udvikling, feedback og evaluering
  • It, læringsressourcer, undervisningsmiljøer og innovation
  • Kompetenceudvikling af lærere, matematik og naturvidenskabelige fag
  • Matematikdidaktik, matematikhistorie
  • Naturfagsdidaktik, undersøgelsesbaseret undervisning, anvendelsesorientering og naturfaglige kulturer
  • Videnskabsteori
  • Talentudvikling