Gymnasieforskning og -udvikling

Institut for Naturfagenes Didaktik huser en stor gruppe af forskere, der gennem mange år har deltaget i forsknings- og udviklingsarbejder i de gymnasiale uddannelser. Vi har forskningsbaseret viden om en vifte af temaer, der er aktuelle for de gymnasiale uddannelser.

Alle med interesse i forskning og udvikling inden for de gymnasiale uddannelser er velkomne til at kontakte os med henblik på projektsamarbejde eller bare for at høre mere om IND's arbejde.

Kontakt:

Professor Helle Mathiasen, e-mail: helle.mathiasen@ind.ku.dk.

IND-ansatte der beskæftiger sig med gymnasieområdet

Projekter:

Link til oversigt over projekter ved IND om gymnasiale uddannelser

Kurser mm:

Link til tilbud om kurser og skræddersyede forløb rettet mod gymnasielærere mfl.

INDsigt - Naturfagsdidaktisk seminarrækkke:

Fire arrangemementer pr. semester, hvor mindt ét er særligt målrettet gymnasielærere. Alle er velkomne og det er gratis at deltage: https://www.ind.ku.dk/INDsigt/

Publikationer fra IND:

IND's skriftserie og Studenterserien  (naturfagsdidaktiske specialerapporter mm) vil ofte have relevans for gymnasiale uddannelser. Se også de enkelte forskeres profilsider for forskningspublikationer. Tidskriftet MONA har sin redaktion placeret hos IND.
Læs mere under: Publikationer fra IND

Nøgleord for IND's gymnasierettede forsknings- og udviklingsprojekter:

Følgende tematiserede oversigt indeholder nøgleord for gymnasierettede projekter, hvor ansatte på IND har været centrale deltagere.

  • Digital dannelse, almen dannelse
  • Elevforudsætninger, gymnasiefremmede, overgangsudfordringer i uddannelsessystemet
  • Faglig udvikling, feedback og evaluering
  • It, læringsressourcer, undervisningsmiljøer og innovation
  • Kompetenceudvikling af lærere, matematik og naturvidenskabelige fag
  • Matematikdidaktik, matematikhistorie
  • Naturfagsdidaktik, undersøgelsesbaseret undervisning, anvendelsesorientering og naturfaglige kulturer
  • Videnskabsteori
  • Talentudvikling