Ansøgning og pris

Du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller på enkelte moduler.

Du kan søge om optagelse på det enkelte modul. Modulerne kan læses som et enkeltfag, eller de kan indgå i et samlet masterforløb. Det er en forudsætning for optagelse, at der er ledige pladser.

Nye hold starter hvert andet år i ulige årstal. Du kan dog godt gennemføre masterforløbet forskudt fra den ordinære holdstart, hvor du tager modulerne i selvvalgt rækkefølge.

Ansøgningsfristen for kurser i foråret 2024 vil være ca. 4 uger før kursusstart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du søger optagelse ved at udfylde ansøgningsskemaet i nedenstående link:

Ansøgningsskema om optagelse til en masteruddannelse på SCIENCE KU

I ansøgningsskemaet skal du angive om du søger optagelse på en masteruddannelse (og så vælge "Master i scienceundervisning" på listen), eller om du søger optagelse på et enkelt fag. I begge tilfælde skal du selv  udfylde felterne forårets kurser:

Deltagerforudsætninger og læringskultur (5 ECTS, F2024, januar - marts)

  • Kursuskode: NNDM23002U
  • Kursustitel: Deltagerforudsætninger og læringskultur
  • Tidspunkt: F2024

Didaktiske forskningsmetoder (5 ECTS, F2024, april - juni)

  • Kursuskode: NNDM23001U
  • Kursustitel: Didaktiske forskningsmetoder
  • Tidspunkt: F2024

Vær klar til at uploade dokumentation for følgende:

  • adgangsgivende uddannelse (eksamensbevis med beståede kurser (bachelor- og kandidatuddannelse, eller diplomuddannelse)
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse (fx kopi af kontrakt, lønsedler, årsopgørelse eller bekræftelse fra arbejdsgiver)
  • Evt. øvrig relevant dokumentation for kvalifikationer i følge adgangskrav

Ansøgningsfristen for optag til kurserne i foråret 2024 vil være ca. 4 uger før kursusstart, Ansøg gerne tidligere, da der kun er et begrænset antal ledige pladser på kurserne.

Spørgsmål om undervisningen og det faglige indhold
Hvis du har faglige spørgsmål uddannelsens indhold og de enkelte kurser, så kan du kontakte studieleder
 Lene Møller Madsen, MiSU-koordinator Christine Holm eller den underviser, som er ansvarlig for det aktuelle modul. Soversigten over modulerne.

Spørgsmål vedrørende ansøgning og formelle adgangskrav:
Hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, betaling mm. kan du kontakte SCIENCE Efteruddannelse på  
efteruddannelse@science.ku.dk
Telefon:  3533 3533 (Studenterservice)
Studenterservice på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prisen indgår undervisning, vejledning, eksamen og eventuel reeksamen mm.
Udgifter til transport og kursuslitteratur indgår ikke.

Hele uddannelsen
En fuld masteruddannelse koster i alt 110.000 kr.

Modul 1, 4 og 5
Er på hver 10 ECTS-point og koster 20.000 kr. pr. modul.

Modul 2 og 3
Er på hver 5 ECTS-point og koster 10.000 kr. pr. modul.

Modul 6 (Masterprojektet)
Er på 20 ECTS og koster 30.000 kr.

Betaling før modulstart
Når du får meddelelse om, at du er optaget på et modul, modtager du samtidig en faktura. Så snart din indbetaling er registreret, er du endeligt optaget og får adgang til Københavns Universitets undervisningsplatform Absalon.

Betalingen er en betingelse for at starte på modulet, så manglende betaling vil betyde afmelding.

Hvis du afmelder dig et modul, der er startet, refunderes betalingen ikke.

 

 

 

 

 

 

Stipendier til MiSU fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden uddeler i 2023 op til 10 stipendier til deltagere på Master i scienceundervisning.
Stipendierne giver støtte til både kursusafgift og lønudgifter. Ansøgningsfristen er 1. marts 2023

Mere information om krav og ansøgningsproces:
Novo Nordisk Fondens side om MiSU-stipendier

Den Statslige Kompetencefond

Man kan søge Den Statslige Kompetencefond om støtte til masterkurser.

https://kompetenceudvikling.dk/fonden/