Mød underviserne

Underviserne er forskere fra Københavns Universitet, der er eksperter inden for de fagområder, masteruddannelsen dækker.

På Master i Scienceundervisning bliver du undervist af forskere fra Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet. De er hver især eksperter inden for et eller flere fra af de fagområder, uddannelsen dækker.

Lene Møller Madsen, lektor

Lene er ph.d. i geografi og kvalitativ forsker. Hendes primære forskningsinteresse er elevers læreprocesser og tilrettelæggelse af undervisning, særligt undersøgelsesbaseret. Hun arbejder med lærerprofessionen på både ungdoms- og videregående niveau. 

Henriette Tolstrup Holmegaard, lektor 

Henriettes er ph.d. i science education, og hendes forskning centrerer sig om at forstå forskellige børn og unges valgprocesser, transitioner, og møde med kulturelle praksisser i STEM-undervisning og uddannelse. Et særligt fokus er på ulighed.

Magdalena Kersting, adjunkt

Magdalena Kersting er forsker i naturfagsdidaktik med baggrund i fysikdidaktik og videnskabsformidling.  Hun forsker i, hvordan elever forstår og oplever abstrakt naturvidenskabelig viden fx i  moderne fysik. En særlig interesse er kropslig kognition og hvordan kroppen danner grundlag for tankemønstre.

Jesper Bruun, lektor

Jesper forsker i læring, undervisning og uddannelse i naturvidenskabelige fag med fokus på fysik, og har særligt fokus på  ungdomsuddannelserne og universitetet. Metodisk anvender han ofte netværksanalyse til at  indfange komplekse mønstre i undervisningssituationer.

Morten Misfeldt, professor

Mortens forskning er placeret på skæringspunktet mellem digitalisering af undervisning og læring og matematikundervisning. Han har fx arbejdet med spilbaseret læring og de digitale værktøjers rolle i matematikundervisningen. Morten er leder af Center for Digital Uddannelse, som hører under IND og DIKU.

Jonas Niemann, ph.d.-studerende

Jonas Niemann har en kandidat i kemi, arbejdet 6 år som gymnasielærer og er nu ph.d-stipendiat. Han står også bag YouTube-kanalen Gymansiekemi. Hans forskningsinteresser er kemididaktik, samt diversitet, køn og aspiration i STEM-undervisning i gymnasiet.