Master i scienceundervisning 

Uddannelsen er blevet udbudt i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet siden 2015. I kurserne får du lejlighed til at koble praksis med den nyeste naturfagsdidaktiske forskning. Kurserne kan læses enkeltvis eller indgå i et samlet masterforløb.

Der er pt. en proces i gang med at overflytte uddannelsen, så den får administrativ forankring på Københavns Universitet.
Derfor er der endnu ikke truffet endelig beslutning om eventuel holdstart i sommeren 2020, og hvornår der i givet fald åbnes for ansøgning.

Tilmeld dig emailservice, hvis du vil holdes orienteret, så snart der er nyt om næste optag og/eller kontakt os for nærmere information:

Tilmeld dig kurser i det igangværende forløb

Man skal tilmelde sig fagene ét for et, og nye deltagere er velkomne:

  • Foråret 2020: "Praksisudvikling" (5 ECTS, januar - marts). Sidste frist for tilmelding er 16. december 2019, under forudsætning af, at der er ledige pladser). 
    Læs nærmere under: Tilmelding

Giv meget gerne IND direkte besked, hvis du overvejer at melde dig til et kursus. Kontakt Christine Holm, Tlf: 3532 0537. 
Så kan vi også give den bedst mulige orientering og vejledning. 

Mere information