Master i scienceundervisning 

Uddannelsen er blevet udbudt i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet siden 2015. I kurserne får du lejlighed til at koble praksis med den nyeste naturfagsdidaktiske forskning. Kurserne kan læses enkeltvis eller indgå i et samlet masterforløb.

Master i scienceundervisning optager ikke nye studerende i sommeren 2020.
Uddannelsen er ved at blive overflyttet til Københavns Universitet, så den også administrativt bliver forankret der.
Næste ordinære optag forventes at blive i sommeren 2021. I forbindelse med overflytningen til KU vil der formentligt komme justeringer af kursusbeskrivelser og studieordningen. Nærmere information om uddannelsen, optag mm. følger.

Tilmeld dig emailservice, hvis du vil holdes orienteret, når der er nyt om MiSU og næste optag og/eller kontakt os for nærmere information:

Tilmeld dig kurser i det igangværende forløb

Man skal tilmelde sig fagene ét for et, og nye deltagere er velkomne:

  • Foråret 2020: "Praksisudvikling" (5 ECTS, januar - marts). Sidste frist for tilmelding er 16. december 2019, under forudsætning af, at der er ledige pladser). 
    Læs nærmere under: Tilmelding

Giv meget gerne IND direkte besked, hvis du overvejer at melde dig til et kursus. Kontakt Christine Holm, Tlf: 3532 0537. 
Så kan vi også give den bedst mulige orientering og vejledning. 

Mere information