Deltagerforudsætninger og læringskultur

På kurset i deltagerforudsætninger og læringskultur stiller vi skarpt på elevers baggrunde, forudsætninger og strategier i mødet med den naturvidenskabelige undervisning. Du vil arbejde med hvordan undervisningens tilrettelæggelse spiller sammen med forskellige elever og deres deltagelsesformer. Fokus vil være på hvordan forskellige deltagere understøttes, både gennem dine analyser af egen undervisning, men også gennem konkrete afprøvninger af forskellige undervisningspraksisser.

Modulet vil være en kombination af viden fra den nyeste forskning og konkret afprøvning i egen praksis. Undervisningen vil være et samspil af klasserumsundervisning, gruppearbejde og individuel afprøvning af de nye ideer i egen praksis. Der vil være løbende mundtlig feedback fra kursets undervisere samt de øvrige deltagere. Det løbende arbejde på kursusgangene vil kunne indgå i den endelige synopsis som er udgangspunktet for den mundtlige eksamen.

 

STX og HTX møder en stadig mere divers kohort af elever fra forskellige baggrunde, og med forskellige interesser og aspirationer i undervisningen. På dette modul skal vi arbejde med, hvordan de valg der foretages i undervisningens spiller sammen med forskellige elever. Særligt stiller vi skarpt på, hvordan forskellige naturvidenskabelig fag og deres praksisser in- og ekskludere forskellige deltagelsesmønstre.

Denne viden vil vi på modulet samarbejde om at få bragt ind i din egen praksis genne løbende afprøvning med målet om at skabe en rummelig læringskultur.

Detaljeret beskrivelse af modulet i Københavns Universitets kursusdatabase:
Deltagerforudsætninger og læringskultur, F2024, 5 ECTS

 

 

Under modulet vil du opnå kompetencer så du efter kurset kan:

  • Forklare hvordan forskellige elevers forudsætninger spiller sammen med deres deltagelse i den naturvidenskabelige undervisning.
  • Anvende viden om deltagerforudsætninger i planlægningen af din undervisningen
  • Analysere hvordan de valg der træffes i undervisningen spiller sammen med forskellige elever og deres deltagelsesstrategier
  • Vurdere forskellige praksisser i undervisningen og deres samspil med forskellige elevers muligheder for deltagelse

 

 

Modulansvarlig: Henriette Tolstrup Holmegaard

Øvrige undervisere:  Jonas Niemann 

 

 

 

 

Undervisningssted: Den fysiske undervisning foregår som udgangspunkt i København på Institut for Naturfagenes Didaktik, Niels Bohr Bygningen, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh. N.
Tid: 9:00-17:00 (med mindre andet aftales)
Datoer:  Undervisningen foregår på mandag over 4 kursusgange, ca hver anden uge, i perioden januar til marts. 
For modulet i foråret 2024  er datoerne følgende:

  • Uge 2: 8. januar
  • Uge 4: 22. januar
  • Uge 6: 5. februar 2024
  • Uge 9: 26. februar 2024

Aflevering af synopsis i uge 11, 11. marts,
Eksamen i uge 12, 21. marts eller 22. marts (NB eksamensdatoer er ændret ift. oprindelig plan).

Dertil kommer 4 gruppearbejdsdage, som de studerende selv administrerer. Udover disse dage må forventes nogen læsning og skrivning.

Pris: 10.000 kr.

Ansøgning: Frist for ansøgning er 11. december 2023. Du finder link til ansøgningsskema og yderligere information på siden Ansøgning og pris

Omfang: 5 ECTS