Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

I MiSU-uddannelsens første modul bliver du introduceret til det naturfagsdidaktiske felt og bliver i stand til at koble centrale naturfagsdidaktiske begreber og problematikker til din egen undervisningspraksis. Vi arbejder med læringsteori og du får konkrete erfaringer med at tilrettelægge og undervise undersøgelsesbaseret inden for dit fag.  

Vi arbejder med spørgsmål som for eksempel hvad vil det egentlig sige at lære noget og hvilke typer af begrundelser er der for at eleverne skal lære naturfag. Du får gennem praktiske øvelser og teoretiske begreber erfaringer med at reflektere over egen din undervisningspraksis og elevernes potentielle læring. Vi har særligt fokus på det praktiske arbejdes rolle i naturfagsundervisningen og naturfagenes samspil med andre fag..

 

Modulet er organiseret i en række temaer som begrundelser og læreplaner, elevernes læring og læringsteori, undersøgelsesbaseret undervisning og praktisk arbejde, samt de naturvidenskabelige fag i samspil med andre fag.

Vi tager udgangspunkt i dine undervisningsmæssige erfaringer og du samarbejder med kollegaer i gruppeopgaver hvor I undersøger praksis, udvikler og afprøver undervisning og reflekterer over elevers potentielle læring.

Detaljeret beskrivelse af modulet i Københavns Universitets kursusdatabase:
Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, E2023, 10 ECTS

 

 

Du får indsigt i det naturfagsdidaktiske forskningsfelt og konkrete erfaringer med at omsætte dette til egen undervisningspraksis og refleksion over elevers læring.

Du får mulighed for at:

  • Inddrage læringsteoretiske begreber og teorier i analyse og vurdering af læringsmål og læreplaner i officielle retningslinjer for undervisning.
  • Analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale, både i naturfagene og i samspil med andre fag.
  • Anvende naturfagsdidaktisk terminologi og læringsteori til at argumentere for elevaktiviteters indhold og placering i undervisning.
  • Designe og udføre undersøgelsesbaseret undervisning samt inddrage relevante læringsteoretiske begreber i diskussion af mulige læringspotentialer.
  • Undersøge feltet praktisk arbejde og reflektere over praktisk arbejdes rolle i naturfagene og naturfagsundervisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningssted: Den fysiske undervisning foregår som udgangspunkt i København på Institut for Naturfagenes Didaktik, Niels Bohr Bygningen, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh. N.
Tid: 9:30-16:30 (med mindre andet aftales)
Datoer: Undervisningen foregår på mandage over otte kursusgange, ca. hver anden uge i perioden august - december.
For modulet i efteråret 2023 er datoerne følgende: 

Uge 34: 21. august
Uge 36: 4. september
Uge 38: 18. september
Uge 40: 2. oktober
Uge 43: 23. oktober
Uge 45: 6. november
Uge 47: 20. november
Uge 49: 4 december

Eksamen i uge 51: 18. december

Vi anbefaler at alle mandage i perioden så vidt muligt friholdes til studiearbejdet.
Der skal påregnes forberedelse individuelt /i grupper og online via kursussiden mellem seminardagene. 

Omfang: 10 ECTS

Ansøgning: Du finder ansøgningsskemaet på siden Ansøgning og pris
Ansøgningsfristen er 1. juli 2023.

Pris: 20.000 kr.