4. maj 2023

Kursus: Sådan bliver dine elever aktive og undersøgende 

Uddannelse

På efterårets kursus for undervisere på gymnasialt niveau får du både et teoretisk fundament for din undervisning og hands-on erfaring med at gøre gamle elevøvelser undersøgelsesbaseret.  

MISU
På kurset bliver du automatisk en del af et inspirerende netværk af engagerede medstuderende og undervisere.

Det skorter ikke på traditionelle kogebogsøvelser, når man skal undervise elever i Ohm lov, pladetektonik eller cellebiologi. Til gengæld er der ikke mange, der ligger inde med en køreklar øvelse til undersøgelsesbaseret undervisning.  

På kurset "Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning" skal deltagere blandt andet lære at omkalfatre de gamle elevøvelser, så eleverne selv aktivt undersøger sig frem til svarene.

Lene Møller Madsen
Kurset er designet til at gøre erfarne undervisere endnu bedre, siger lektor og kursusansvarlig Lene Møller Madsen.

Og det er der god grund til, fortæller kursusansvarlig og lektor Lene Møller Madsen. 

“I traditionel undervisning starter man ofte med et begreb, som man forklarer eleverne, før man sætter dem i gang med en øvelse, hvor begrebet bliver brugt,” siger hun.  

“Men hvis vi tager udgangspunkt i den viden, vi har, om hvordan man lærer noget, så ved vi, det ikke er den bedste rækkefølge. Man lærer altid ved at bygge oven på eksisterende læring.” 

Gøre erfarne undervisere bedre 

Evnen til at skabe undersøgelsesbaseret undervisning - eller UBNU - går på kurset hånd i hånd med indsigt i læringsteori og terminologi fra naturfagsdidaktikken. Tilsammen betyder det, at deltagere får nye muligheder for at reflektere over egen undervisning og elevernes læring.  

“Det her kursus er designet til at gøre erfarne undervisere endnu bedre,” siger Lene Møller Madsen.  

“Du får både ny inspiration og et stærkere teoretisk fundament til din undervisning. Og så får du helt konkret erfaring med at omsætte teorien til at udvikle din egen undervisning.” 

Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning 

Bliv introduceret til det naturfagsdidaktiske felt og bliv i stand til at koble centrale naturfagsdidaktiske begreber og problematikker til din egen undervisningspraksis. Vi arbejder med læringsteori og du får konkrete erfaringer med at tilrettelægge og undervise undersøgelsesbaseret inden for dit fag.  

Du kan finde mere information om pris, adgangskrav og ansøgning her.

Inspirerende netværk 

Hele kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer med undervisning. Sammen med kollegaer arbejder deltagerne i grupper, hvor de udvikler og afprøver undervisning og diskutere elevers potentielle læring. 

“Kurser er en mulighed for at udvikle sig sammen med ligesindede. Du bliver automatisk en del af et inspirerende netværk af engagerede medstuderende og undervisere,” fortæller Lene Møller Madsen.  

Kurset er en del af masteruddannelsen i scienceundervisning, men kan også læses som et selvstændigt efteruddannelseskursus. Du kan læse om hele masteruddannelsen og om de forskellige kurser her.

De studerende på masteruddannelsen kommer med vidt forskellig baggrund. Mød nogle af dem her og hør, hvad de får ud af uddannelsen.

Emner