Evaluering av Tett på realfag Implementeringen: Delrapport 2 Evaluering av Tett på realfag Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

Research output: Book/ReportReportCommissioned

  • Berit Lødding
  • Silje Maria Tellmann
  • Berit Bungum
  • Frida Felicia Vennerød-Diesen
  • Sølberg, Jan
  • Trude Røsdal
  • Vegard Jarness
  • Even Hellan Larsen
Original languageNorwegian
PublisherNordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Number of pages150
ISBN (Print)978-82-327-0371-5
ISBN (Electronic)1892-2597
Publication statusPublished - 2019

ID: 231597687