Overgange i uddannelser - Fortællinger, horisonter og repertoirer

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Det er en del af uddannelsessystemet at der er en række overgange mellem de forskellige uddannelsestrin. Ved overgangene skal man lære en ny kultur at kende og lære at navigere efter de implicitte og eksplicitte forventninger og krav i den nye sammenhæng. Denne artikel præsenterer tre elementer som indgår i børns og unges forsøg på at klare denne navigering. Det er fortælling, horisont og repertoire. Fortælling henviser behovet for at kunne skabe en sammenhængende, legitim og meningsfuld fortælling om valg og oplevelser i uddannelserne. Horisont vedrører muligheden for at forestille sig hvor man er på vej hen, og hvilke mulige selv det åbner op for. Repertoire sigter til de erfaringer, viden og ressourcer man bærer med sig fra et trin til det næste, og som både kan hjælpe og skabe vanskeligheder. Gennem eksempler fra to forskningsprojekter, et om overgangen til universitetet og et om overgangen til arbejdslivet, diskuterer artiklen de tre elementers rolle, hver såvel hver for sig som i sammenhæng
Original languageDanish
JournalDansk Paedagogisk Tidsskrift
Volume2019
Issue number4
Pages (from-to)47-56
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - 2019

ID: 231751568