Jesper Bruun

Jesper Bruun

Lektor

Jeg forsker i læring, undervisning og uddannelse i naturvidenskabelige fag med fokus på fysik. Primært beskæftiger jeg mig med ungdomsuddannelserne og universitetet. Jeg er især interesseret i brug af digitale og andre teknologier i undervisningen og i en bredere uddannelsessammenhæng. På det seneste er jeg blevet yderligere interesseret i learning analytics og hvordan vi som forskere kan bruge big data til at forstå og forbedre vores uddannelsessytem på tværs af uddannelsesniveauer. Metodisk anvender jeg ofte netværksanalyse. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere. 

 

Primære forskningsområder

Fysik- og science-didaktik

Denne dele af min forskning går ud på dels at samarbejde med lærere på ungsomdsuddannelserne og på universitet om at udvikle undervisning og dels at finde, afprøve og analysere nye methoder og teknologier i undervisningen. Derudover laver jeg også analyser andre niveauer end klasse og kursusniveauerne -- for eksempel kortlægninger af læreres og studerendes egenskaber, udvikling og valg på tværs af institutioner.

 

Netværk i didaktisk forskning

Det er svæt at analysere undervisning, og det er især svært at finde kvantitative mål, som gier indblik den komplekse undervisningssituation. Netværk er måde at indfange komplekse mønstre, og netværk bruges både i sociologi, biologi, computervidenskab og fysik - og siden omkring 2007 også i didaktisk forskning. Jeg bruger netværk til at indfange både sociale, systemiske og kognitive relationer.

Aktuel forskning

I øjeblikket arbejder jeg blandt andet på:

  • E-læring i fysik
  • At analysere studerendes akademiske og sociale netværk.
  • At analysere multiple choice testen FCI (Force Concept Inventory) med netværksanalyse.
  • At analysere svenske studerendes sociovidenskabelige diskussioner med lingvistiske netværk
  • At analysere studerendes brug af web-opgaver med netværskanalyse
  • At kortlægge kurser på SCIENCE  - det vil sige flowet af studerende fra kursus til kursus.
  • At designe og udvikle en forståelse for kinæstetiske øvelser i fysikundervisningen.
  • At relatere kinæstetiske øvelser til andre måder at forstå fysikfænomener på

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i naturfags- og fysikdidaktik på kurserne Grundkursus i Naturfagenes Didaktik og Fysikdidaktik. Derudover underviser jeg på Introduktion til Universitetspædagogik.

Jeg vejleder bachelor- og specialeprojekter, der ofte har med afprøvning af formater til udvikling af undervisning, brug af digitale hjælpemidler i undervisningen, kinæstetiske øvelser og netværksanalyse i naturfagsdidaktisk forskning at gøre.

Interesseområder

Netværk i didaktisk forskning

Spillet mellem kognitive og sociale læringsprocesser i naturfagene

Repræsentationsformer

(Spillet mellem kvantitative og kvalitative mål for læring)

 

 

 

ID: 9025529