Kursusoversigt gl. studieordning

Oversigt over kurser på MiSU i forår 2023  samt masterprojektet i 2023/2024 

Se også siden MiSU hold 2021 - gammel studieordning