MiSU hold 2021 - gammel studieordning

MiSU hold 2021 E2022 foto MB

Master i scienceundervisning er blevet udbudt siden 2015. Frem til 2023 har uddannelsen haft administrativ forankring på Aarhus Universitet. Den faglige forankring har hele tiden været på Institut for Naturfagenes Didakik på Københavns Universitet. I kurserne får du lejlighed til at koble praksis med den nyeste naturfagsdidaktiske forskning. Kurserne kan læses enkeltvis eller de kan indgå i et samlet masterforløb over 3 år.

MiSU får ny studieordning fra sommer 2023 i forbindelse med at uddannelsen overføres til KU. Det betyder justeringer af modulerne og deres rækkefølge.

Kontakt os, hvis overflytningen fra AU til KU giver anledning til spørgsmål vedrørende dit studieforløb, og du ikke kan finde svarene nedenfor.

 

 

 

Du fortsætter din uddannelse hidtil uden ændringer. For dig vil uddannelsen fortsat være forankret på AU frem til afslutning af masterprojektet i studieåret 2023 - 2024.

Hvis du er tilmeldt hele uddannelsen, bliver du automatisk tilmeldt masterprojektet i studieåret 2023 - 2024. Hvis du har læst modulerne som enkeltfag, vil du selv skulle melde dig til mastermodulet via AU's side:

Hvis du deltager i forårets kurser som enkeltfagsstuderende, vil du få direkte besked, når der åbnes for ansøgning.

Du kan finde studieordningen og formelle beskrivelser af kurser og masterprojekt her:

Spørg dine underviser eller kontakt os, hvis du har brug for nærmere vejledning.

 

 

Frem til sommeren 2023 vil kurserne udbydes under 2018-studieordningen. Fra sommeren 2023 kan du følge enkeltfag sammen med det nye hold, som starter til sommer. De nye moduler vil være under 2023-studieordningen.

Kontakt os, så du kan få individuel vejledning om, hvilke moduler som er relevant for dig, så det passer til dit personlige studieforløb. Hvis du ønsker afslutte dit forløb med et masterprojekt, vil du skulle søge meritoverførsel af de kurser, du har gennemført. 

 

 

Nedenfor er det ordinære forløb for holdet, som startede i 2021 beskrevet. Kursusbeskrivelserne følger 2018-studieordningen. Deltagere på det ordinære forløb afslutter deres uddannelse efter 2018-studieordningen.

Du finder 2018-studieordningen her: Studieordning 2018 (link til side på AU)

Rækkefølgen af kurserne angiver det anbefalede forløb. Det kan sagtens lade sig gøre gennemføre kurserne i en anden rækkefølge, eller man kan nøjes med enkelte fag. 

Kurser (2018-studieordningen)

Masterprojekt

Master i scienceundervisning afsluttes med et projekt, som gennemføres over 2 semestre. Det ordinære masterprojektforløb for holdet, som starter i august 2021 vil være i studieåret 2023/2024). 

Hvis du er tilmeldt hele uddannelsen, bliver du automatisk tilmeldt masterprojektet i studieåret 2023 - 2024. Hvis du har læst modulerne som enkeltfag, vil du selv skulle melde dig til mastermodulet via AU's side:
https://www.au.dk/evu/nat-tech/master/scienceundervisning/ 

Der åbnes for ansøgning i løbet af februar og med ordinær frist 1. maj 2023. Enkeltfagsstuderende på kurser i foråret 2023 vil blive orienteret direkte. Alle øvrige kurser skal være gennemført før masterprojektet kan afsluttes. 

Kontakt os, hvis du har brug for nærmere vejledning.

 

 

Spørgsmål vedrørende ansøgning, faktura mm., AU
Hvis du har spørgsmål i om adgangskrav, ansøgning, faktura eller dokumentation for gennemførte kurser under 2018-studieordningen på AU, er du velkommen til at kontakte:
Efter- og videreuddannelse, Nat-Tech, Aarhus Universitet pr. e-mail: evu.nat-tech@au.dk
Lotte Thiessen, Specialkonsulent, Efter- og Videreuddannelse, Nat-Tech, Tlf.: +45 2237 2649, E-mail: lt@au.dk

Se også AU's side om MiSU: https://www.au.dk/evu/nat-tech/master/scienceundervisning/ 

Spørgsmål vedrørende fagligt indhold, IND, KU:
Har du spørgsmål om det faglige indhold, undervisningen mm. i Master i Scienceundervisning kan rettes til IND, KU: Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, Tlf.: 3532 0537, E-mail: cholm@ind.ku.dk.

Vi kan give vejledning om dit individuelle studieforløb, hvis du vil fortsætte med moduler efter den nye studieordning, ligesom vi kan hjælpe med eventuel meritansøgning og etablere kontakt til Studenterservice på SCIENCE, KU.