Opbygning af uddannelsen

Med virkning fra holdet, som starter i august 2018. (For den hidtidige struktur, se: Tidligere opbygning)

Uddannelsen omfatter 1 årsværk (60 ECTS-points) fordelt over 3 år. Der udbydes 5 kurser, som har et omfang på 5 eller 10 ECTS samt et masterprojekt på 20 ECTS. Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium over tre år, så det er muligt at arbejde ved siden af studiet. I hvert semester følges der kurser svarende til 10 ECTS. Masterprojektet gennemføres over et helt studieår. Masteruddannelsen kan også sammensættes fleksibelt over længere tid. Det foreslåede studieforløb kan afviges, så kurserne tages i en anden rækkefølge. Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter den er påbegyndt. Kurserne kan også læses som enkeltfag.

Undervisningen er som hovedregel tilrettelagt som heldagsseminarer på mandage. Der er 8 kursusgange hvert semester, det er ca. hver anden mandag. Der er ikke undervisning i almindelige skoleferier (såsom uge 42, 52, 7, påske, pinse etc.). I perioden mellem to heldagsseminarer skal der afsættes tid til forberedelse individuelt og evt. i grupper.

Oversigt over undervisningsdatoer i et givent semester, vil kunne ses på hjemmesiden:  ”Kursusoversigt - tid og sted”

Kurser

Rækkefølgen af kurserne angiver det anbefalede forløb, og det mest oplagte studieforløb for masterstuderende som begynder i august 2018. Det kan sagtens lade sig gøre gennemføre kurserne i en anden rækkefølge, eller man kan nøjes med enkelte fag. 

Masterprojekt

Master i scienceundervisning afsluttes med et projekt, som gennemføres over 2 semestre. Det ordinære masterprojektforløb for holdet, som starter i august 2018, vil være i studieåret 2012/2021).

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Christine Holm.