Opbygning af uddannelsen

Uddannelsen omfatter 1 årsværk (60 ECTS-points) fordelt over 3 år. Der udbydes 5 kurser, som har et omfang på 5 eller 10 ECTS samt et masterprojekt på 20 ECTS. Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium over tre år, så det er muligt at arbejde ved siden af studiet. I hvert semester følges der kurser svarende til 10 ECTS. Masterprojektet gennemføres over et helt studieår. Masteruddannelsen kan også sammensættes fleksibelt over længere tid. Det foreslåede studieforløb kan afviges, så kurserne tages i en anden rækkefølge. Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter den er påbegyndt. Kurserne kan også læses som enkeltfag.

Undervisningen er som hovedregel tilrettelagt som heldagsseminarer på mandage. Der er 8 kursusgange hvert semester, det er ca. hver anden mandag. Der er ikke undervisning i almindelige skoleferier (såsom uge 42, 52, 7, påske, pinse etc.). I perioden mellem to heldagsseminarer skal der afsættes tid til forberedelse individuelt og evt. i grupper og online via kursussiden. Vi anbefaler at man friholder alle mandage til arbejdet med MiSU. Ikke mindst i tilfælde af at undervisningen helt eller delvis vil skulle foregå online, kan der blive planlagt online undervisningsaktiviteter udenfor de fastlagte seminardage.

Kurser

Rækkefølgen af kurserne angiver det anbefalede forløb. Det kan sagtens lade sig gøre gennemføre kurserne i en anden rækkefølge, eller man kan nøjes med enkelte fag. 

Masterprojekt

Master i scienceundervisning afsluttes med et projekt, som gennemføres over 2 semestre. Det ordinære masterprojektforløb for holdet, som starter i august 2021 vil være i studieåret 2023/2024).

Overflytning af uddannelsen til Københavns Universitet

Master i scienceundervisning er blevet udbudt i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet siden 2015, således at uddannelsen er administrativt forankret på AU mens den faglige forankring er på Institut for Naturfagenes Didaktik på KU. Der er en proces i gang med at få overflyttet uddannelsen, så den også administrativt bliver forankret på KU.  Optag til sommeren 2021 vil stadig være administrativt forankret på Aarhus Universitet.

For det efterfølgende masterforløb, der efter planen begynder i sommeren 2023, vil uddannelsen være helt forankret på KU. I forbindelse med overflytningen vil studieordningen skulle revideres, og vi forventer at der vil ske en del justeringer af kurserne ift. de nuværende beskrivelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Christine Holm.