1. januar 2019

Fejl i artikel i MONA-2018-4

Der er desværre sket en kedelig fejl i MONA 2018-4. Artiklen Biologi og idræt – et funktionelt kompetenceudviklende tværfagligt samarbejde? er forfattet af Lars Domino Østergaard, Anita Bjørkelund, Steffen Elmose og Poul Ravn Stidsen. Desværre var sidstnævnte forfatter blevet udeladt af listen. Redaktionen er meget ked af fejlen og har rettet den i online-udgaven på tidsskrift.dk/mona.