Bidrag til temaudgivelse baseret på MONA-sporet på BIGBANG-konferencen

Tidsskriftet MONA arrangerer et af sporene på BIGBANG-konferencen  og laver på den baggrund et efterfølgende temanummer. Til konferencen i 2020 er temaet:

Tema i 2020: Elevernes praktisk undersøgende arbejde

Hvorfor har vi laboratorieundervisning og feltarbejde? Hvad kan eleverne lære af praktisk arbejde, og hvad kan de ikke? Hvilke gode eksempler er der på de forskellige niveauer og i de forskellige fag? Hvordan beskriver vi de forskellige måder, eleverne laver empirisk arbejde på? Hvad betyder avanceret teknologi til fx dataindsamling og analyse?

På MONA-sporet sætter vi fokus på nye mål og veje for det empiriske/praktiske arbejde i matematik og naturfagene: Hvad ved vi fra de senere års forskning og udviklingsarbejde, og i hvilken retning bevæger det praktiske arbejde sig i det danske undervisnings system?

Temanummeret forventes udgivet i december 2020. Temaredaktør er Jan Sølberg, IND. Du er velkommen til at kontakte Jan hvis du har spørgsmål til temaet.

I 2019 var temaet "Lærerkompetencer nu og de kommende år", og temanummeret er udgivet i december 2019 - læs mere om temanummeret her. Redaktør af temanummeret var Morten Rask Petersen, UCL. 

Som udgangspunkt er der følgende teksttyper i et temanummer:

 1. Rapportering af forskningsprojekt relateret til temaet. Videnskabeligt peer-review, omfang 3000-6000 ord.
 2. Review & meta-analyser af andres udførte forskning og udvikling i relation til temaet. Videnskabeligt peer-review, omfang 3000-6000 ord.
 3. Beskrivelser af og refleksioner over konkrete projekter om temaet. Forventes ikke at gennemgå peer-review, men vil blive gennemgået og vurderet af redaktionen mht. relevans, nyhedsværdi, designkvalitet og formidlingskvalitet. Vi forestiller os at bidragydere her typisk er praktikere (lærere, læreruddannere og undervisere på eftervidereuddannelse eller andre kompetenceudviklende aktiviteter). Omfang max 3000 ord.
 4. Dialogiske indslag hvor forskellige tilgange og synspunkter bevidst og struktureret bringes i spil ift. hinanden (fokus på diskussion, sammenligning, evt. syntese/integration….). Der kunne være tale om en artikel i forlængelse af et symposium med flere bidragsydere, eller af en paneldebat eller en redigeret version af flere aktørers co-skrivning på skriveprompts om centrale udfordringer for temaet. Omfang: max 3000 ord.
 5. Debatbidrag: Visioner og brugerindspark. Fx forskellige aktørers argumenterede holdning til temaet. Omfang max 1000 ord, uden review, men med redaktionelt medspil.

Produktionsplanen forventes at være således:

 • Jan-mar: Dialog mellem redaktører og mulige forfattere
 • Primo marts: Deadline på synopsis
 • Ultimo juni: Deadline for indsendelse af 1. udkast
 • Juli-aug: Review og redaktionel proces
 • September: Forfattere reviderer tekster
 • Oktober: Færdiggørelse, korrektur
 • December: Udgivelse

I 2018 var temaet for MONA-sporet på Big Bang konferencen "Tværfaglighed og faglighed", og MONA-2018-4 indeholder en række temaartikler og -bidrag baseret på konferencebidragene.