Bidrag til temaudgivelse baseret på MONA-sporet på BIGBANG-konferencen

Tidsskriftet MONA arrangerer et af sporene på BIGBANG-konferencen  og laver på den baggrund et efterfølgende temanummer. Til konferencen i 2020 er temaet:

Tema i 2020: Elevernes praktisk undersøgende arbejde

Hvorfor har vi laboratorieundervisning og feltarbejde? Hvad kan eleverne lære af praktisk arbejde, og hvad kan de ikke? Hvilke gode eksempler er der på de forskellige niveauer og i de forskellige fag? Hvordan beskriver vi de forskellige måder, eleverne laver empirisk arbejde på? Hvad betyder avanceret teknologi til fx dataindsamling og analyse?

På MONA-sporet sætter vi fokus på nye mål og veje for det empiriske/praktiske arbejde i matematik og naturfagene: Hvad ved vi fra de senere års forskning og udviklingsarbejde, og i hvilken retning bevæger det praktiske arbejde sig i det danske undervisnings system?

Temanummeret forventes udgivet i december 2020. Har du lyst til at bidrage med indhold til temaet, skal du melde forslag ind her senest 30 september: https://bigbangkonferencen.dk/forslag. 

I 2019 var temaet følgende: 

Tema i 2019: Lærerkompetencer nu og de kommende år

Hvad skal undervisere inden for naturvidenskab kunne? Nye krav, nye læringsmål og nye teknologier (herunder robotter!) gør og vil fortsat gøre deres indtog i uddannelsessystemet. Betyder fagligt niveau mere eller mindre, og hvad er det egentligt? Er man facilitator mere end fagperson? Skal man kunne noget nyt som lærer i grundskolen eller gymnasiet?

På MONA-sporet sætter vi fokus på lærerroller og lærerkompetencer i matematik og naturfagene: Hvad ved vi fra de senere års forskning i læreruddannelse og kompetenceudvikling, og hvordan tegner fremtiden sig for uddannelserne til lærer i grundskolen og gymnasiet?

Temanummeret udgives i december 2019. Redaktør af temanummeret er Morten Rask Petersen, UCL. Du er velkommen til at kontakte Morten hvis du har spørgsmål til temaet.

Som udgangspunkt er der følgende teksttyper i et temanummer:

 1. Rapportering af forskningsprojekt relateret til temaet. Videnskabeligt peer-review, omfang 3000-6000 ord.
 2. Review & meta-analyser af andres udførte forskning og udvikling i relation til temaet. Videnskabeligt peer-review, omfang 3000-6000 ord.
 3. Beskrivelser af og refleksioner over konkrete projekter om temaet. Forventes ikke at gennemgå peer-review, men vil blive gennemgået og vurderet af redaktionen mht. relevans, nyhedsværdi, designkvalitet og formidlingskvalitet. Vi forestiller os at bidragydere her typisk er praktikere (lærere, læreruddannere og undervisere på eftervidereuddannelse eller andre kompetenceudviklende aktiviteter). Omfang max 3000 ord.
 4. Dialogiske indslag hvor forskellige tilgange og synspunkter bevidst og struktureret bringes i spil ift. hinanden (fokus på diskussion, sammenligning, evt. syntese/integration….). Der kunne være tale om en artikel i forlængelse af et symposium med flere bidragsydere, eller af en paneldebat eller en redigeret version af flere aktørers co-skrivning på skriveprompts om centrale udfordringer for temaet. Omfang: max 3000 ord.
 5. Debatbidrag: Visioner og brugerindspark. Fx forskellige aktørers argumenterede holdning til temaet. Omfang max 1000 ord, uden review, men med redaktionelt medspil.

Produktionsplanen forventes at være således:

 • Jan-mar: Dialog mellem redaktører og mulige forfattere
 • 5. marts: Deadline på synopsis
 • Ultimo juni: Deadline for indsendelse af 1. udkast
 • Juli-aug: Review og redaktionel proces
 • September: Forfattere reviderer tekster
 • Oktober: Færdiggørelse, korrektur
 • December: Udgivelse

I 2018 var temaet for MONA-sporet på Big Bang konferencen "Tværfaglighed og faglighed", og MONA-2018-4 indeholder en række temaartikler og -bidrag baseret på konferencebidragene.