Bidrag til temaudgivelse baseret på MONA-sporet på BIGBANG-konferencen

Tidsskriftet MONA arrangerer et af sporene på BIGBANG-konferencen  og laver på den baggrund et efterfølgende temanummer. Til konferencen i 2022 er temaet:

Tema i 2022: Matematik i STEM - hvorfor og hvordan?

Tidsskriftet MONA sætter på BB2022 fokus på formål og potentialer ved M’et i STEM. Sporet præsenterer oplæg og workshopper om de gode erfaringer, om håndtering af udfordringerne og om spørgsmål så som: Hvordan indgår matematik i grundskolen et meningsfuldt samspil med naturfag – enten hver for sig eller i et bredere samspil? Og hvordan i ungdomsuddannelserne? Er der forskel på mulighederne, og gør det noget ved overgangen mellem uddannelsesniveauer? Hvordan skabes godt samspil med teknologi og engineering? Hvad får eleverne ud af samspillet? Hvad får underviserne ud af det?

Temanummeret forventes udgivet i december 2022. Temaredaktør er Jette Reuss Schmidt (www.ucn.dk/kontakt/alle-medarbejdere/jette-reuss-schmidt), og du er velkommen til at kontakte hende hvis du har spørgsmål til temaet.

Som udgangspunkt er der følgende teksttyper i et temanummer:

 1. Rapportering af forskningsprojekt relateret til temaet. Videnskabeligt peer-review, omfang 3000-6000 ord.
 2. Review & meta-analyser af andres udførte forskning og udvikling i relation til temaet. Videnskabeligt peer-review, omfang 3000-6000 ord.
 3. Beskrivelser af og refleksioner over konkrete projekter om temaet. Forventes ikke at gennemgå peer-review, men vil blive gennemgået og vurderet af redaktionen mht. relevans, nyhedsværdi, designkvalitet og formidlingskvalitet. Vi forestiller os at bidragydere her typisk er praktikere (lærere, læreruddannere og undervisere på eftervidereuddannelse eller andre kompetenceudviklende aktiviteter). Omfang max 3000 ord.
 4. Dialogiske indslag hvor forskellige tilgange og synspunkter bevidst og struktureret bringes i spil ift. hinanden (fokus på diskussion, sammenligning, evt. syntese/integration….). Der kunne være tale om en artikel i forlængelse af et symposium med flere bidragsydere, eller af en paneldebat eller en redigeret version af flere aktørers co-skrivning på skriveprompts om centrale udfordringer for temaet. Omfang: max 3000 ord.
 5. Debatbidrag: Visioner og brugerindspark. Fx forskellige aktørers argumenterede holdning til temaet. Omfang max 1000 ord, uden review, men med redaktionelt medspil.

Produktionsplanen forventes at være således:

 • Marts: Dialog mellem redaktører og mulige forfattere
 • April: Bidraget gennemføres på BigBang konferencen
 • Ultimo juni: Deadline for indsendelse af 1. udkast
 • Juli-aug: Review og redaktionel proces
 • September: Forfattere reviderer tekster
 • Oktober: Færdiggørelse, korrektur
 • December: Udgivelse

I 2020 og 2021 kom intet temanummer pga. nedlukning og aflysning af BigBang-konferencen.

I 2019 var temaet "Lærerkompetencer nu og de kommende år", og temanummeret er udgivet i december 2019 - læs mere om temanummeret her. Redaktør af temanummeret var Morten Rask Petersen, UCL. 

I 2018 var temaet for MONA-sporet på Big Bang konferencen "Tværfaglighed og faglighed", og MONA-2018-4 indeholder en række temaartikler og -bidrag baseret på konferencebidragene.