MONA på BIGBANG-konferencen

Tidsskriftet MONA arrangerer et af sporene på BIGBANG-konferencen  og laver på den baggrund et efterfølgende temanummer.  Temaet for konferencen i 2024 bliver fastlagt sommeren 2023.

Til konferencen i 2023 var temaet "Bæredygtighed i undervisningen". Læs nedenfor om teamet. Vi forventer nogenlunde procedure frem mod konferencen i 2024.

Tema i 2023: Bæredygtighed i undervisningen

Friluftsrådet og tidsskriftet MONA sætter fokus på bæredygtighedsdidaktik i grundskolen og gymnasiet. Hvordan kan du arbejde med grøn omstilling af din skole og i din undervisning? Hvad er eller bør være naturfagenes bidrag til elevernes forståelse af bæredygtig udvikling og grøn omstilling? Hvilken rolle spiller faglig viden ift. at reducere klimaangst og udvikle elevernes handlekompetence? Bliv inspireret til at få bæredygtighed ind i din undervisning, og vær med til at diskutere, hvordan vi udvikler elevernes viden, handlekompetence og engagement i den grønne omstilling.

Temanummeret forventes udgivet i december 2023. Temaredaktør er Marianne Achiam. Hvis du havde et oplæg eller en workshop optaget på konferencen i 2023, er du velkommen til at kontakte hende hvis du har spørgsmål til temaet.

Deadline for indsendelse af forslag til oplæg eller workshop på BigBang-konferencen var 30. september - se mere her.

Som udgangspunkt er der følgende teksttyper i et temanummer:

 1. Rapportering af forskningsprojekt relateret til temaet. Videnskabeligt peer-review, omfang 3000-6000 ord.
 2. Review & meta-analyser af andres udførte forskning og udvikling i relation til temaet. Videnskabeligt peer-review, omfang 3000-6000 ord.
 3. Beskrivelser af og refleksioner over konkrete projekter om temaet. Forventes ikke at gennemgå peer-review, men vil blive gennemgået og vurderet af redaktionen mht. relevans, nyhedsværdi, designkvalitet og formidlingskvalitet. Vi forestiller os at bidragydere her typisk er praktikere (lærere, læreruddannere og undervisere på eftervidereuddannelse eller andre kompetenceudviklende aktiviteter). Omfang max 3000 ord.
 4. Dialogiske indslag hvor forskellige tilgange og synspunkter bevidst og struktureret bringes i spil ift. hinanden (fokus på diskussion, sammenligning, evt. syntese/integration….). Der kunne være tale om en artikel i forlængelse af et symposium med flere bidragsydere, eller af en paneldebat eller en redigeret version af flere aktørers co-skrivning på skriveprompts om centrale udfordringer for temaet. Omfang: max 3000 ord.
 5. Debatbidrag: Visioner og brugerindspark. Fx forskellige aktørers argumenterede holdning til temaet. Omfang max 1000 ord, uden review, men med redaktionelt medspil.

Produktionsplanen i 2023 forventes at være således:

 • Marts: Dialog mellem redaktører og mulige forfattere
 • April: Bidraget gennemføres på BigBang konferencen
 • Ultimo juni: Deadline for indsendelse af 1. udkast
 • Juli-aug: Review og redaktionel proces
 • September: Forfattere reviderer tekster
 • Oktober: Færdiggørelse, korrektur
 • December: Udgivelse

I 2022 var temanummeret om "M i STEM" og udkom december 2022.

I 2020 og 2021 kom intet temanummer pga. nedlukning og aflysning af BigBang-konferencen.

I 2019 var temaet "Lærerkompetencer nu og de kommende år", og temanummeret er udgivet i december 2019 - læs mere om temanummeret her. Redaktør af temanummeret var Morten Rask Petersen, UCL. 

I 2018 var temaet for MONA-sporet på Big Bang konferencen "Tværfaglighed og faglighed", og MONA-2018-4 indeholder en række temaartikler og -bidrag baseret på konferencebidragene.