MONA på BigBang-konferencen – Københavns Universitet

Tidsskriftet MONA > BIGBANG-konferencen

Bidrag til temaudgivelse baseret på MONA-sporet på BIGBANG-konferencen

Tidsskriftet MONA arrangerer et af sporene på BIGBANG-konferencen 5.-6. april 2018. Temaet er:

Tværfaglighed og faglighed

Hvad er tværfaglighed i naturvidenskab, i skolen og på gymnasiet? Hvordan kan vi integrere fagene, uden at fagene forsvinder? Hvad er erfaringerne med fælles prøver, projekter og nye fagbeskrivelser i naturfagene? Og hvad med samarbejdet med matematik - er det, som det skal være? I MONA-sporet sætter vi fokus på forskelle og ligheder mellem naturfagene - på hvad vi ved fra forskning om tværfaglighed, og på hvordan man i praksis samarbejder mellem undervisningsfagene i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

På baggrund af programmet for MONA-sporet vil vi udgive et tema-nr. af MONA med netop dette tema. Vi håber på at mange af bidragyderne fra konferencen vil medvirke til at skrive en tekst til tema-nr. som produceres efter konferencen. Men andre er bestemt også velkomne til at bidrag hvis de har viden og erfaringer inden for temaet.

Vi planlægger følgende teksttyper i temanummeret:

 1. Rapportering af forskningsprojekt relateret til temaet. Videnskabeligt peer-review, omfang 3000-6000 ord.
 2. Review & meta-analyser af andres udførte forskning og udvikling i relation til temaet. Videnskabeligt peer-review, omfang 3000-6000 ord.
 3. Beskrivelser af og refleksioner over konkrete projekter om temaet. Forventes ikke at gennemgå peer-review, men vil blive gennemgået og vurderet af redaktionen mht. relevans, nyhedsværdi, designkvalitet og formidlingskvalitet. Vi forestiller os at bidragydere her typisk er praktikere (lærere, læreruddannere og undervisere på eftervidereuddannelse eller andre kompetenceudviklende aktiviteter). Omfang max 3000 ord.
 4. Dialogiske indslag hvor forskellige tilgange og synspunkter bevidst og struktureret bringes i spil ift. hinanden (fokus på diskussion, sammenligning, evt. syntese/integration….). Der kunne være tale om en artikel i forlængelse af et symposium med flere bidragsydere, eller af en paneldebat eller en redigeret version af flere aktørers co-skrivning på skriveprompts om centrale udfordringer for temaet. Omfang: max 3000 ord.
 5. Debatbidrag: Visioner og brugerindspark. Fx forskellige aktørers argumenterede holdning til temaet. Omfang max 1000 ord, uden review, men med redaktionelt medspil.

Produktionsplanen forventes at være således:

 • Jan-maj: Dialog mellem redaktører og mulige forfattere
 • Ultimo juni: Deadline for indsendelse af 1. udkast
 • Juli-aug: Review og redaktionel proces
 • September: Forfattere reviderer tekster
 • Oktober: Færdiggørelse, korrektur
 • December: Udgivelse

Redaktør af temanummeret er Jens Dolin, IND. Du er velkommen til at kontakte Jens hvis du har spørgsmål til temaet.