MONA Produktionsplan og deadlines

MONA udkommer fire gange om året, normalt på onsdagen nærmest 5. marts, 5. juni, 5. september og 5. december.

Artikelmanuskripter og forslag til aktuelle analyser modtages løbende og behandles så hurtigt som muligt. Den redaktionelle proces (inkl. peer-review) for artikler tager mindst tre måneder. Så typisk skal vi modtage artikler til MONA mindst 3,5 måned før de tidligst kan optræde i tidsskriftet. Deadlines kan dog evt. aftales individuelt med redaktionen.

For kommentarer, litteraturanmeldelser og nyheder er deadline normalt 2 måneder før officiel udgivelsesdag.