MONA Produktionsplan og deadlines

Pga. review-proceduren skal vi modtage artikler til MONA mindst 3,5 måned før de tidligst kan optræde i tidsskriftet. 

Deadlines for kommende numre af MONA

MONA 2019‑2 udkommer 7. juni 2019
Deadline for indsendelse af artikler hertil: 13. februar 2019
Deadline for kommentarer, litteraturanmeldelser og nyheder hertil: 5. april 2019

MONA 2019‑3 udkommer 5. september 2019
Deadline for indsendelse af artikler hertil: 2. maj 2019
Deadline for kommentarer, litteraturanmeldelser og nyheder hertil: 26. juni 2019.

MONA 2019‑4 udkommer 5. december 2019.
Deadline for indsendelse af artikler hertil: 18. august 2019. 
Deadline for kommentarer, litteraturanmeldelser og nyheder hertil: 25. september 2019

MONA 2020‑1 udkommer 5. marts 2020.
Deadline for indsendelse af artikler hertil: 13. november 2019.
Deadline for kommentarer, litteraturanmeldelser og nyheder hertil: 4. januar 2020.