MONA Produktionsplan og deadlines – Københavns Universitet

Tidsskriftet MONA > Produktion og deadlines

MONA Produktionsplan og deadlines

Pga. review-proceduren skal vi modtage artikler til MONA mindst 3,5 måned før de tidligst kan optræde i tidsskriftet. 

Deadlines for kommende numre af MONA

MONA 2018‑3 udkommer 5. september 2018.
Deadline for indsendelse af artikler hertil: 2. maj 2018. 
Deadline for kommentarer, litteraturanmeldelser og nyheder hertil: 26. juni 2018

 MONA 2018‑4 udkommer 5. december 2018. 
Deadline for indsendelse af artikler hertil: 18. august 2018. 
Deadline for kommentarer, litteraturanmeldelser og nyheder hertil: 25. september 2018

 MONA 2019‑1 udkommer 7. marts 2019.
Deadline for indsendelse af artikler hertil: 13. november 2018.
Deadline for kommentarer, litteraturanmeldelser og nyheder hertil: 4. januar 2019.

MONA 2019‑2 udkommer 6. juni 2019
Deadline for indsendelse af artikler hertil: 13. februar 2019
Deadline for kommentarer, litteraturanmeldelser og nyheder hertil: 5. april 2019