MONA Skriveworkshop for forfattere

Har du en artikelidé til tidsskriftet MONA?

Så tag med på 3 timers kickoff og få individuel sparring på dine udkast de næste 3 mdr.

To erfarne kapaciteter inden for artikel-, opgave- og lærebogsskrivning, Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, guider dig igennem fra artikelidé til aflevering til MONA’s redaktion. Få redskaber til strukturering af artiklen, og få feedback på udkast. Redskaber og feedback er skræddersyet til MONA’s profil for udgivne artikler.

Workshop og feedback forudsætter blot at du har en idé - eller et halvt manuskript - til en artikel som du gerne vil i gang med, eller vil have afsluttet, til netop MONA - dvs. den falder inden for feltet matematik- og naturvidenskabsdidaktik.

Workshoppen er tænkt som igangsætter, og der workshoppes individuelt med egen artikel - uanset hvor kort eller langt man er. 

Dato: 

Program:

  1. Time: Skriveidé og din artikels basis- og videreudvikling af skriveidéen - set i forhold til MONA’s artikeltyper. Med små workshop-aktiviteter som sætter fokus på skriveidéen bag hver artikel.
  2. Time: Gode skrive og redaktionsprocesser fra idé til aflevering. Individuelt workshop-arbejde på egen artikel.
  3. Time: Gode strukturer og godt sprog til MONA- artikler.

Efter workshoppen er der mulighed for i tre måneder at få individuel feedback og vejledning af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen på dine artikeludkast.

Det er gratis at deltage i workshoppen, men du skal selv sørge for transport.

Du bedes melde afbud senest en uge før arrangementet af hensyn til planlægning, for at undgå madspild og for at give en anden mulighed for at få din plads. 

Skriveworkshoppen er gjort mulig via en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til MONAs arbejde med kvalitetsudvikling.