Manuskripter til MONA

Undervisere, forskere og formidlere opfordres til at indsende manuskripter til redaktionen med henblik på publikation i MONA.

Artiklerne i MONA skal først og fremmest ses som formidling af indsigter, resultater og viden på baggrund af forsknings- og udviklingsarbejde eller på baggrund af en systematisk oversigt over et didaktisk felt eller for at analysere en aktuel problemstilling. Der er derfor etableret et sæt indholds- og formmæssige kvalitetskriterier tilpasset de forskellige genrer, som manuskripter forventes at leve op til.

Redaktionen anbefaler, at man læser denne guide til den gode MONA-artikel. 

Indsendelse af manuskripter

Alle manuskripter - både artikler, kommentarer og anmeldelser - sendes til redaktionen på mona @ ind.ku.dk.

Anvend denne artikelskabelon (Word) med mindre andet aftales med redaktionen.

NB: Skabelon opdateret pr. september 2023 - brug venligst den nye fil.

Læs vejledning til forfattere og kritikere (pdf).

Peer-review af artikler

MONA lægger stor vægt på at sikre en høj faglig standard i de artikler der publiceres. Der er derfor etableret en "peer-review" procedure hvor hvert indsendt manuskript vurderes anonymt af to fagdidaktisk kyndige fra henholdsvis redaktionskomitéen og det etablerede kritikerpanel. De to kritikeres vurdering ligger til grund for redaktionens eventuelle accept af et indsendt manuskript med henblik på publikation.

Vurderingen sker ud fra kriterierne i nedenstående Kritikerrapport-skabelon som hver kritiker skal udfylde som deres peer review.

Download kritikerreview-skabelon-feb2021 (Word)

Kategorier for manuskripter

MONA indeholder artikler, kommentarer, litteraturanmeldelser og nyheder. Artikler vil være genstand for peer-review, mens det øvrige indhold behandles af redaktionen.

Artikler skal være på mellem 3000 og 6000 ord og skal kunne placeres inden for en af de følgende kategorier:

  • Rapportering af forskningsprojekt
  • Formidling af udviklingsarbejde
  • Introduktion til et didaktisk problemfelt

Aktuel analyse opfylder sammme krav som en artikel, men er ikke genstand for peer review.

Oversat udenlandsk artikel - krav håndteres ad hoc, ofte skrives en introduktion i tilknytning hertil.

Litteraturanmeldelse eller -notits er på 2000-8000 anslag inkl. mellemrum.

Kommentarer til tidligere bragte artikler er på 3000-8000 anslag inkl. mellemrum.