MONA's redaktion, red.komité og kritikerpanel

Redaktionen er ansvarlig for den daglige drift af tidsskriftet, mens den nedsatte redaktionskomité fastlægger den redaktionelle linje og har ansvaret for tilrettelæggelse af de enkelte numre. Medlemmer af kritikerpanelet foretager - sammen med redaktionskomitéen - peer review vurderingen af indsendte manuskripter. 

Du kan kontakte redaktionen lettest på mona@ind.ku.dk

Redaktion

 • Jens Dolin (ansvarshavende), Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
 • Kjeld Bagger Laursen  (redaktionssekretær), Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
 • Sebastian Horst, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.
 • Ole Goldbech,  Københavns Professionshøjskole

Redaktionskomité

 • Bjørn Johannsen, Københavns Professionshøjskole
 • Brian Krog Christensen, Danske Science Gymnasier
 • Jette Reuss Schmidt, Læreruddannelsen i Aalborg, University College Nordjylland
 • Karin Lilius, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon
 • Lars Brian Krogh, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College
 • Martin Niss, Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet
 • Morten Rask Petersen, Anvendt forskning i pædagogik og samfund, UCL
 • Tinne Hoff Kjeldsen, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Kritikerpanel

Kritikerpanelet foretager reviews af indsendte artikler. Arbejdet er ulønnet, men giver dog gratis abonnement på MONA.