MONA's redaktion, red.komité og kritikerpanel

Redaktionen er ansvarlig for den daglige drift af tidsskriftet, mens den nedsatte redaktionskomité fastlægger den redaktionelle linje og har ansvaret for tilrettelæggelse af de enkelte numre. Medlemmer af kritikerpanelet foretager - sammen med redaktionskomitéen - peer review vurderingen af indsendte manuskripter. 

Du kan kontakte redaktionen lettest på mona@ind.ku.dk

Redaktion

 • Jens Dolin (ansvarshavende), Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
 • Kjeld Bagger Laursen  (redaktionssekretær), Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
 • Sebastian Horst, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.
 • Ole Goldbech,  Københavns Professionshøjskole

Redaktionskomité

 • Brian Krog Christensen, Danske Science Gymnasier
 • Jan Sølberg, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
 • Karin Lilius, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon
 • Lars Brian Krogh, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College
 • Martin Niss, Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet
 • Morten Rask Petersen, Anvendt forskning i pædagogik og samfund, UCL
 • Sabine Schmidt-Johansson, Afd. for Uddannelse og Studerende, Danmarks Tekniske Universitet
 • Steffen Elmose, Læreruddannelsen i Aalborg, University College Nordjylland
 • Tinne Hoff Kjeldsen, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Kritikerpanel

Kritikerpanelet foretager reviews af indsendte artikler. Arbejdet er ulønnet, men giver dog gratis abonnement på MONA.

Anette Jensen, Lærer, Danehofskolen
Anna Jørgensen, Lektor, UCC, Læreruddannelsen Zahle
Anne Krarup, Fagkonsulent, Marie Kruses Skole, Bagsværd
Annemarie Møller Andersen, Lektor, Institut for Didaktik, DPU, Aarhus Universitet
Arne Mogensen, Lektor, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Birgitte Appel, Roskilde Tekniske Gymnasium
Birgitte Lund Nielsen, Lektor, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Birgitte Pontoppidan, Lektor, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Birgitte Stougaard, Lektor, UC Lillebælt, Læreruddannelsen i Jelling
Bjørn Laigaard, Lektor, VIA UC, Læreruddannelsen i Aarhus
Bo Hildebrandt, Geografforbundet
Camilla Ø. Rump, Lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
Carl Winsløw, Professor, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
Claudia Girnth-Diamba, Lektor, Solrød Gymnasium
Dorte E. Rasmussen, Lektor, Bagsværd Kostskole og Gymnasium
Erland Andersen, Naturfagskurser
Finn Mogensen, Lektor, UC Vest
Gert Hansen, Lektor, Gladsaxe Gymnasium
Hanne Andersen, Institutleder, IND, Københavns Universitet
Hanne Hautop Lund
Hans Christian Hansen, Lektor, UCC
Helene Sørensen, Lektor, Institut for Didaktik, DPU, Aarhus Universitet
Helle Pia Laursen, lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet
Henrik Bang, Lektor, Christianshavns Gymnasium
Henrik L Nielsen, Lektor, VIA UC, Læreruddannelsen i Skive
Jens Jakob Ellebæk, Lektor, UC Syd
Jens Josephsen, Lektor, Institut for Natur, Systemer og Modeller, RUC
Jette Rygaard Poulsen
Jørgen Løye Christiansen
Kamma Rasmussen, Lærer, Katrinebjergskolen
Karin Beyer, Lektor, Institut for Natur, Systemer og Modeller, RUC
Keld Nørgaard, Skolekonsulent, Ballerup Kommune
Kristine Jess, Lektor, UCC, Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS
Lars Jensen, Lærer, Biologforbundet
Lars Ulriksen, Professor, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
Lars Domino Østergaard, Lektor, Aalborg Seminarium
Lena Lindenskov, Lektor, Institut for Didaktik, DPU, Aarhus Universitet
Lene Hybel Kofod, Projektleder, Experimentarium
Lene Østergaard Johansen, Lektor, Aalborg Universitet
Lisbeth Bering, Lektor, UCC, Læreruddannelsen Zahle
Lisbeth Jakobsen, Lektor, Roskilde Amtsgymnasium
Martin Scmidt, Fysiklærerforeningen
Martin Krabbe Sillasen, Lektor, VIA UC, Læreruddannelsen i Silkeborg
Morten Blomhøj, Lektor, Institut for Natur, Systemer og Modeller, RUC
Morten Busch
Olav Lyndrup, Lektor, Nykøbing Katedralskole, Nykøbing F
Ole Haubo Christensen, Grundskolekonsulent, Center for Undervisningsmidler, VIA UC
Ole Laursen, Skolekonsulent, Danmarks Naturfredningsforening
Ole Skovsmose, Professor, Institut for Læring, Aalborg Universitet
Paola Valero, Lektor, Aalborg Universitet
Per Buskov, Lektor, UC Nord, Læreruddannelsen i Hjørring
Peter Ditlevsen, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Peter Norrild, tidl. rektor, UC Nord, Læreruddannelsen i Aalborg
Søren Breiting, Lektor, Institut for Didaktik, DPU, Aarhus Universitet
Søren Dragsted, Pæd. konsulent, UCC
Tine Wedege, Professor, Faculty of Education and Society, Malmö University
Tomas Højgaard Jensen, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Trine Hyllested, Lektor, UC Lillebælt