MONA's redaktion, red.komité og kritikerpanel

Redaktionen er ansvarlig for den daglige drift af tidsskriftet, mens den nedsatte redaktionskomité fastlægger den redaktionelle linje og har ansvaret for tilrettelæggelse af de enkelte numre. Medlemmer af kritikerpanelet foretager - sammen med redaktionskomitéen - peer review vurderingen af indsendte manuskripter. 

Du kan kontakte redaktionen lettest på mona@ind.ku.dk

Redaktion

 • Jens Dolin (ansvarshavende), Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
 • Dorte Moeskær Larsen, Syddansk Universitet
 • Ole Goldbech, Københavns Professionshøjskole
 • Sebastian Horst, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.
 • Magnus Boye (redaktionssekretær), Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Redaktionskomité

 • Bjørn Johannsen, Københavns Professionshøjskole
 • Brian Krog Christensen, Danske Science Gymnasier
 • Jette Reuss Schmidt, Læreruddannelsen i Aalborg, University College Nordjylland
 • Karin Lilius, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon
 • Lars Brian Krogh, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College
 • Marianne Achiam, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
 • Martin Niss, Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitet
 • Morten Rask Petersen, Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, UCL
 • Tinne Hoff Kjeldsen, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Kritikerpanel / fagfællebedømmere

Kritikerpanelet består af vores fagfællebedømmere (også kaldet 'reviewere') der foretager bedømmelser (review) af indsendte artikler. Arbejdet er ulønnet, men giver dog gratis abonnement på MONA.

Brug denne blanket hvis du er ny fagfællebedømmer eller hvis du ønsker at stoppe som fagfællebedømmer på MONA.