MONA Forskningsrapportserie

MONA forskningsrapportserie har til formål at udgive fagfællebedømte forskningsarbejder inden for matematik- og naturfagsdidaktik. Fagfællebedømmelsen (review) lever op til de nationale krav til fagfællebedømmelse. Serien indeholder forskningsrapporter med empiriske data, evalueringsrapporter og teoretiske analyser. Følgende vil være væsentlige kriterier for bedømmelsen:

  • Teksten bidrager med ny viden inden for feltet matematik- og naturfagsdidaktik.
  • Teksten er klar og stringent mht. beskrivelse af baggrund for arbejdet, metode, analyse og konklusioner.
  • Arbejdet der ligger bag, er udført metodisk velbegrundet og systematisk.
  • Indholdet er formidlet har relevans for det matematik- og naturfagsdidaktiske miljø i Danmark.

Redaktion for serien er MONA-redaktionen. Serien udkommer efter behov med fortløbende numre. 

ISSN 2445-6438 

Er du interesseret i at indsende et manus til serien, så kontakt Sebastian Horst.

Udgivelser i Forskningsrapportserien: