6. juni 2011

MONA 2011-2 er udkommet

Juni-nummeret af MONA er udkommet med tre artikler, en aktuel analyse og en række kommentarer, samt anmeldelser.  Læs abstracts, kommentarer mv. her.

I den første artikel går Thomas Kaas i lag med spørgsmålet om hvordan elever i en 2.-klasse udvikler deres matematikfaglighed, og hvordan læreren støtter dem i processen. I den anden artikel er elevgruppen i nogenlunde samme aldersklasse, nemlig mellem 6 og 12 år, men nu er vi på sciencecenteret Experimentarium. Mai Murmann beskriver overvejelserne bag designet af et narrativt skolemateriale til brug dér, fortællingen om "Kejseren der troede sine egne øjne".

Den tredje artikel, af Jørgen Haagen Petersen, præsenterer en kvalitativ undersøgelse af hvordan fagdidaktiske værktøjer fra natur/teknik gav mening for fire erfarne lærere som gennemførte et efteruddannelsesforløb i et ekstra linjefag.

Den aktuelle analyse handler lige som i sidste nr. om PISA's 2009-runde, denne gang med en artikel af Lena Lindenskov og Peter Weng om matematik. Her præsenteres nogle af de arbejdsprocesser der går forud for at PISA-resultaterne kan offentliggøres, og som har særlig fagdidaktisk interesse. Artiklen præsenterer også forfatternes bud på hvordan specifikke resultater fra undersøgelsen kan inspirere og anvendes af matematiklærere i skolen.

Artikler i tidligere MONA'er har denne gang fremkaldt tre kommentarer, to af dem foranlediget af brugen af webbaseret materiale i skoleundervisningen, som den blev beskrevet i Mette Beier Jensens artikel i MONA, 2011(1), om Galathea 3's websted. Forfatterne af disse to er hhv. Jeppe Bundsgaard, DPU, AU, og Sonja M. Mork, Naturfagcenteret ved Universitetet i Oslo. Den tredje kommentar er endnu et indlæg i debatten om de udfordringer som designere af museumsudstillinger står over for, indkapslet i vendingen "lærings- eller oplevelsesoptimering?", og er skrevet af Line Stald fra Science Museerne ved Aarhus Universitet.

MONA rundes som sædvanlig af med et par boganmeldelser, denne gang én af Lisbeth Bering af Evaluering i naturfagene af Niels-Erik Hybholt, Helge Kastrup, Hans Henrik Knoop og Poul Kristensen, og én af Rie Troelsen af det nyeste bind i serien fra Adjunktpædagogikum ved de naturvidenskabelige fakulteter ved Københavns Universitet, Improving University Science Teaching and Learning, vol. 2‑2, der har Frederik V. Christiansen, Jan Sølberg og Henriette Wase Hansen som redaktører.