20. december 2011

MONA-2011-4 er udkommet og når forhåbentlig ud inden jul

Decembernummeret af MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik udkom egentlig 8. december, men udsendelsen har været forsinket og sker først i disse dage. Vi håber bladet når frem inden jul. Læs abstracts, kommentarer mv. her: www.ind.ku.dk/mona/2011.

De tre første artikler spænder som sædvanlig fra folkeskole over ungdomsuddannelserne til de videregående. Den første, Spørg dig frem til en bedre tekstforståelse!, af Anne-Mette Bladt Jørgensen drejer sig om hvordan lærere der underviser i natur/teknik i 4.-6. klasse konkret kan styrke elevernes læseforståelse i faget ved hjælp af elevgenererede spørgsmål. Artiklen giver, med udgangspunkt i forskellige forskningsbaserede anbefalinger, nogle gode bud på hvordan et lærerteam på mellemtrinnet kan gribe den udfordring an. I næste MONA bringer vi i øvrigt en artikel der også drejer sig om betydningen af opmærksomhed omkring elevers læsning af fagtekster, denne gang om læsning af matematik i gymnasiet.

I artikel nummer to, Kvalificering af elevernes stemme til udvikling af naturfagene - et praksiseksempel, af Morten Rask Petersen, Linda Ahrenkiel og Claus Michelsen, får vi indblik i hvilke bidrag gymnasieelever som "de rigtige eksperter" kan give til debatten om hvordan fremtidens undervisning i de naturvidenskabelige fag skal/kan være. I artiklen beskrives et 30-timers fremtidsseminar hvor gymnasieelever med udgangspunkt i deres refleksioner over den eksisterende undervisning formulerede anbefalinger til ændring af form og indhold i fremtidens undervisning i matematik, it, naturvidenskab og teknologi.

Og så giver Lars Ulriksen, Lene Møller Madsen og Henriette Tolstrup Holmegaard en række svar på spørgsmålet Hvorfor bliver de ikke? Artiklen er en solid oversigt over forskningen om årsagerne til frafaldet på videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi og matematik. Selv om meget af den her gennemgåede forskning er udenlandsk er det danske/skandinaviske perspektiv stedse trukket omhyggeligt frem.

I vores aktuelle analyse gør Kasper Bjering Søby Jensen status over i hvilken grad anvendelse af matematik har været en selvstændig pointe i gymnasieskolens matematikundervisning siden gymnasiereformen af 2005. Han analyserer "anvendte" opgaver fra de skriftlige eksamenssæt på A-niveauet og konkluderer at anvendelse af matematik kun i ringe grad er en egentlig pointe i faget. Artiklen bringer også en diskussion af forskellige principielle og praktiske grunde til dette.

Kommentarsektionen har først to reaktioner på artikler fra sidste nummer af MONA: Peter Wengs om artiklen Tidlig algebra; han argumenterer for at den ændring der plæderes for i artiklen allerede er undervejs. Ole Goldbech beskriver en række erfaringer vedrørende lærerteams inden for naturfagene, erfaringer som er parallelle til dem der blev berettet om i artiklen om MaTeam-projektet.

Og så bølger debatten om PISA videre: Inge Henningsen giver sit svar på det retoriske spørgsmål Har PISA mistet pusten? Og Niels Egelund, Lena Lindenskov og Chantal Pohl Nielsen svarer på den kritik som Hans Bay har fremført af de danske PISA-rapporters håndtering af PISA-undersøgelserne.

Endelig har vi to boganmeldelser, en af Mikkel Willum Johansens af den nyligt udkomne bog Matematikfilosofi af Ole Skovsmose og Ole Ravn, og en af Birgitte Lund Nielsens af John A.C. Hattie: Visible Learning - a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement.