10. marts 2012

Så er årets første MONA nr. udkommet

Årets første nr. af MONA udkom 8. marts. Læs abstracts af artikler mv. her.

Denne gang kan man læse i første artikel om læringsaspekter af skolehaver. I Lyst til at lære rapporterer Karen Wistoft og Mikkel Stovgaard om deres evaluering af et skolehaveprojekt med det herlige navn ”Haver til Maver”.

Vi har denne gang hele to artikler om matematik i gymnasiet. Den ene, Læsning af matematikfagtekster i gymnasiet - Identificering af gymnasiefremmede elevers læsevanskeligheder og udvikling af metoder til forbedring af læsestrategier, er af Sarah Bredgaard Stampe Hjorth og to medforfattere, og den drejer sig om hvordan man i klasserummet kan forholde sig til det faktum at matematikfaglige tekster næsten altid er vanskelige at læse, og måske særligt vanskelige for elever fra familier der er fremmede for boglig uddannelse. Den anden, af Crilles Bacher og tre medforfattere, beskriver en undersøgelse af de mulige årsager til at drenge og piger bytter plads i kapløbet om matematikfærdigheder fra folkeskolen til gymnasiet: Ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse får drengene højere scorer end pigerne, men to år senere kan man i det almene gymnasiums matematik på B-niveau konstatere at pigerne scorer højere end drengene. Hvad sker der? Er der tale om ”Dovne drenge eller dødbringende matematik?”, som forfatterne af denne artikel udtrykker det? Eller er der også andre mulige faktorer?

Endelig bringer vi en artikel, Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet?, om et ambitiøst anlagt projekt der har involveret en fjerdedel af landets kommuner. Kommunerne havde udvikling af naturfagsområdet som fokusområde, og de vigtigste erfaringer fra projektet præsenteres her. I artiklen beskrives fem cases der hver især illustrerer en type indsats der har haft markant effekt.

Dette nummers aktuelle analyse, It i undervisningen – ifølge elever og lærere, af Helle Mathiasen er en afdækning af gymnasieelevers og -læreres holdninger til den brug af mediet der er fremherskende nu. Eleverne blev bedt om at beskrive den perfekte undervisning i gymnasiet – intet mindre! – og lærerne lidt mere specifikt om hvilke muligheder for nytænkning af undervisningen de ser i at anvende it-værktøjer. Det er der kommet mange interessante reaktioner ud af.

Sidste nummer af MONA havde en aktuel analyse der indeholdt
en vurdering af status på anvendt matematik i det almene gymnasium, sådan som
den udfolder sig i de skriftlige eksamensopgaver. Ikke så overraskende har
analysen rørt ved et emne der er mange meninger om, og en del af dem kan man
finde i Jakob Holms kommentar i dette nummer.

Endelig bringer vi to, ja faktisk tre anmeldelser: H C Hansen har læst Fritjof Capras bog om Leonardo da Vinci og har en del interessante observationer herom, og Bjørn Johannsen har kastet sig over to norske bøger om didaktik, den ene om almen, den anden om fysikdidaktik. Under overskriften ”Som man råber i fjeldet får man svar … uoversat” får vi også her en del interesante observationer!