5. september 2014

MONA er udkommet med sit septembernummer

Den 5. september udkom MONA med sit efterårsnummer, og udsendelsen til abonnenter foregår umiddelbart herefter. Alle tekster kan findes elektronisk på vores online portal på https://tidsskrift.dk/index.php/mona/index  - det er dog kun MONA-abonnenter der har elektronisk adgang til alle tekster fra udgivelsesdato.

Dette MONA-nummer har flere tekster der forholder sig til det nye undervisningsår med de ændringer der måske især i folkeskolen er igang. Den første artikel, Det diskrete sociale pres – om konsekvenser af usagte forventninger til piger og drenge i natur/teknik af Thomas Dam, Ulla Hjøllund Linderoth, Karen Drejer, undersøger aspekter i natur/teknikundervisningen i grundskolen af at elevens køn kobles til en pædagogisk forventning om særlige præferencer og særlige være- og arbejdsmåder. Ud over at give resultaterne af forfatternes undersøgelser og sætte dem ind i en større sammenhæng er artiklen tænkt som en ”stemme i debatten om revisionen af faghæfterne der i deres aktuelle udformning netop promoverer et ’diskret socialt kønsrelateret pres’ ”.

I artiklen Faglig læring i uformelle læringsmiljøer – et praksiseksempel på spil som læringskontekst af Morten Rask Petersen, Anne Vibeke Kragelund, Katrine Elkjær og Mikkel Poulsen, drejer det sig om et spil ”Kampen om råstofferne” der er udviklet til undervisningsbrug i uformelle læringsmiljøer. Dette spils effekt på læring er blevet undersøgt og det viser sig at elevernes udbytte viser en stigning på gennemsnitligt godt 5% i faglig viden ved brug af forløbet. Artiklen undersøger også nærmere dette udbytte og den indeholder en diskussion om brugen af uformelle læringsmiljøer som skoletilbud og konflikten mellem læreplaner og free-choice læring.

I artiklen Kandidaters møde med arbejdsmarkedet undersøger Trine Louise Brøndt Nielsen, Henriette Tolstrup Holmegaard og Ian Bearden hvordan fysikkandidater oplever mødet med arbejdsmarkedet, og hvilke udfordringer de dér støder ind i. Artiklen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt nyuddannede kandidater i fysik fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet og den diskuterer universitetskandidaters såkaldte employabilitet og universitetsuddannelsernes rolle i at ruste de studerende til arbejdsmarkedet.

Vores aktuelle analyse er denne gang skrevet af Niels Vinther. Den har overskriften Er det almene gymnasium alment dannende? og beskæftiger sig med de dramatiske og formentlig utilsigtede effekter af en lovændring i 2013 der gjorde det muligt for elever i det almene gymnasium at vælge matematik på B-niveau i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Forfatteren ser tegn på at der er en udvikling i gang hen imod ”et mere delt gymnasium hvor STX bliver for de sprogligt og samfundsfagligt interesserede elever mens HTX bliver for elever med interesse for naturvidenskab” og diskuterer almendannelsesbegrebets opretholdelse i det lys.

Indholdet af sidste nummer af MONA har afstedkommet adskillige kommentarer. Niels Bonderup Dohns artikel om Naturfagsmaraton har fået tre reaktioner: Åbne opgaver og stilladsering af interesse i naturfagsundervisningen fra Thomas R.S. Albrechtsen og Morten Rask Petersen; Hvem sagde variabelkontrol? fra Peter Limkilde og endelig Naturfagsmaraton inviterer naturfagsdidaktikkens forskere fra Naturfagsmaratons hjemsted, Naturvidenskabernes Hus, af Simon Olling Rebsdorf.

Nadia Rahbek Dyrbergs artikel om brugen af clickers får to kommentarer, en fra en erfaren underviser der selv bruger clickers, Jan Halborg Jensen: Clickers – et læringsværktøj eller et vækkeur? og en fra forsker på feltet, Helle Mathiasen: Kommunikation, kommunikation, kommunikation.

Litteraturafsnittet bringer en anmeldelse, Aktivér dine elever, find selv på feedback, af Jesper Bruun og Lærke Bang Jacobsen af en ny e-bog om Fysik på C-niveau. Vi har også korte referater af Morten Rask Petersens ph.d.-afhandling, der omhandler en undersøgelse af samspillet mellem begrebsændringer og interesseudvikling i gymnasiets biologiundervisning og af Martin Sillasens, hvor emnet er godt beskrevet allerede i overskriften Forandringsprocesser i netværk af sociale naturfaglige praksisser – en socio-kulturel-politisk analyse af natur/teknik-læreres professionelle udvikling i uddannelsesreformer.

God læselyst!