17. januar 2019

MONA får NNF-midler til kvalitetsudvikling

MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik

Det nationale tidsskrift MONA, som har sin daglige redaktion på IND, har efter ansøgning fået 1,4 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til kvalitetsudvikling af det redaktionelle arbejde og reviewarbejdet.

Redaktionen på MONA har søgt Novo Nordisk Fonden om midlerne for at kunne øge kvaliteten af MONA – og dermed af hele den matematisk- naturfagsdidaktiske sektor i Danmark. 

Midlerne vil blive brugt til fire indsatser:

  1. Højnelse af kvaliteten i redaktionsarbejdet og mere fagjournalistisk arbejde.
  2. Opgradering af kvaliteten af de indsendte bidrag, især fra professionshøjskolesektoren, bl.a. gennem afholdelse af skriveseminarer for potentielle bidragsydere.
  3. Forbedre reviewprocessen ved at kunne invitere reviewer-kredsen til et årligt møde.
  4. Kampagne for at øge abonnementstallet og partnerskaberne.

MONA – Matematik- og Naturfagsdidaktik – er et fagdidaktisk tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere inden for matematik og naturvidenskab/teknologi. Det blev startet i 2005 og finansieres nu vha abonnementsbetaling og partnerskab med universiteternes naturvidenskabelige/tekniske fakulteter og DAnske Science Gymnasier. Det udkommer fire gange årligt, og danske matematik- og naturfagsdidaktikere kan her få udgivet dansk-sprogede peer-reviewede artikler, der tæller i den Den Bibliometriske Forskningsindikator. ​

Læs mere om bevillingerne fra Novo Nordisk Fonden.​​