7. marts 2011

MONA 2011-1 er udkommet 7 marts

Foråret banker på og ligeså årets første nummer af MONA. Læs abstracts, kommentarer mv. her.

I vores første artikel beskriver Morten Misfeldt en undersøgelse af læreres vurderinger af hvor vidt et e-læringsmiddel understøtter matematisk kompetenceudvikling. Den næste artikel drejer sig også om e-læring, denne gang primært på gymnasieniveau. Mette Beier Jensen har undersøgt gymnasielæreres holdninger til og brug af websitet virtuelgalathea3.dk. Den tredje artikel, af Martin Krabbe Sillasen og medforfattere, analyserer kvaliteten af tre reforminitiativer rettet mod folkeskolens naturfag: revisioner af naturfagenes målsætninger i folkeskolen, tilskud til folkeskolelæreres naturfagsdidaktiske efteruddannelse og ændringer i grunduddannelsen til folkeskolelærer i naturfag.

Dette nummers aktuelle analyse er en double feature. Vi har bedt to eksperter på PISA-feltet, nemlig Niels Egelund og Eva Davidsson, om at analysere resultaterne af 2009 runden.

Artiklen i MONA-2010-4 om IBSE, Inquiry based science education, i Danmark har affødt adskillige kommentarer: Vi bringer tre, som fra forfatternes forskellige synsvinkler sætter nuancer på artiklen. Søren Cruys-Bagger, hhv Helene Sørensen og Anders Thomsen har visse reservationer, mens Tine Lynfort Jensen drager sammenligninger med en anden didaktisk tilgang, som har været brugt på SDU i flere år, og som integrerer innovative og entreprenante elementer i undervisningen.

Denne ansporing til diskussion som IBSE tilsyneladende har, passer godt sammen med at vi i MONAs redaktionskomité har besluttet at MONA-konferencen 2011 skal handle om netop IBSE (inklusiv matematik naturligvis). Vi regner med at konferencen finder sted tirsdag den 4. oktober.

I kommentarsektionen er der også en reaktion på Marianne Mortensen artikel om udstillingsdesign: Jørgen Madsen, Statens Naturhistoriske Museum, diskuterer om en god museumsudstilling bør læringsoptimeres eller hellere forsøges gjort oplevelsesoptimeret.

Og så bringer vi Ole Goldbechs dobbeltanmeldelse af to bøger for folkeskolens naturfagslærere nemlig Naturfagslærerens håndbog af Erland Andersen og en række medforfattere, og Experimentariums Metoder i naturfag.

Nyd foråret og dette nummer af MONA!