MONA Særnummer 

Sammen med MONA 2009-1 udkom et særnummer med en artikelsamling om udviklingsarbejder i læreruddannelsen udført i regi af Center for Anvendt Naturfagsdidaktik (CAND) i årene 2006-2008. CAND er et landsdækkende videnscenter for naturfagsundervisning.

Artiklerne i særnummeret er skrevet af hhv. seminarie- og folkeskolelærere der arbejder med udviklingen af lærerstuderendes undervisningskompetence i naturfagene. Samlingen indeholder en blanding af rapporter fra udviklingsarbejder samt artikler der mere overordnet diskuterer didaktiske og uddannelsespolitiske problemfelter i tilknytning til at uddanne naturfagslærere. Særnummeret er redigeret af Birgitte Lund Nielsen og Birgitte Schou Pontoppidan (begge fra VIAUC Læreruddannelsen i Århus) med bistand fra MONA-redaktionen. Vi er på MONA-redaktionen glade for at kunne bidrage til udbredelsen af de erfaringer der er gjort i udviklingsprojekterne.

Download hele publikationen (PDF, 5MB)

Indhold

Introduktion: Veje til styrkelse af de lærerstuderendes undervisningskompetence i naturfag
Birgitte Lund Nielsen & Birgitte Pontoppidan

Praksis i spil i læreruddannelsens naturfaglige linjefag
Birgitte Lund Nielsen

Brug af uformelle læringsmiljøer i læreruddannelsens naturfag
- hvorfor og et bud på hvordan
Signe Søndergaard & Jette Madsen

It i læreruddannelsen
Harald Brandt & Benny Lindblad Johansen

Partnerskabsprojektet - et rum for udvikling af lærerstuderendes undervisningsfaglighed (PCK)
Birgitte Pontoppidan

Natur/teknik - naturfagsundervisningens akilleshæl?
Kamma Rasmussen

Hvad er værd at kæmpe for i naturfagsundervisningen?
Irma Petersen

Overfaglig læseplan i læreruddannelse og folkeskole - med fokus på bæredygtighed og verdensborgerbegrebet
Karen Marie Hedegaard & Birgitte Lund Nielsen

Download hele publikationen (PDF, 5MB)