Anders Frøslev Jensen

Anders Frøslev Jensen

Ekstern lektor

Sprogkundskaber

engelsk, dansk

Dansk statsborger.

Fødselsdato: 22-01-1967

UDDANNELSE
Studerende ved Roskilde Universitetscenter, 1988–1990 (B.Sc.); 2001–2003 (M.Sc.).
Omsorgsassistent 1992–2002: Studerede, vejledte og hjalp psykisk udviklings¬hæmmede.
M.Sc. (cand. scient.) i molekylærbiologi og dansk fra RUC 2003.

ANSÆTTELSER PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET
Naturvidenskabeligt fakultet, Studienævnet på Idrætsuddannelsen:
Undervisningsassistent, april-juli i 2006-2009  (Udarbejdelse af forløb og undervisningsmateriale i kurset "fagets videnskabsteori for idrætsstuderende", forelæsninger, holdundervisning, eksamination, kursusplanlægning)

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier:
2009/04: Ekstern lektor  (forelæsning, Ph.D-kurset “What is ontolgy?)
2008/11: Ekstern lektor  (undervisning, Ph.D.-kurset “Cross-diciplinary course in research ethics and science studies for Ph.D.-students”. Forelæsninger, klasseundervisning, opgaveretning)
2007/11: Ekstern lektor  (undervisning, ovenfor nævnte kursus)

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Biologisk studienævn:
Undervisningsassistent, februar-april i 2004-2009  (Udarbejdelse af forløb og undervisningsmateriale i kurset ”Videnskabsteori for Biologer”, forelæsninger, holdundervisning, eksamination, m.v.)

2004, april-juli: Medforfatter til rapporten "Videnskabsteori for Biologer" (om et praktisk og indholdsmæssigt grundlag for ’Fagets Videnskabsteori’ som fra 2005 opgraderes til eksamensfag).

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Kemisk studienævn:
Undervisningsassistent, april-juli i 2006  (Forelæser i kurset ”videnskabsteori og etik for nanoteknologi og biokemistuderende”)

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Folkesundhedsvidenskab, enheden for medicinsk videnskabsteori:
Undervisningsassistent, jan.-febr. i 2007-2009  (undervisning og eksamination på og i kurset ”fagets videnskabsteori for molekylær biomedicin”)

MEDLEMSKAB AF FORENINGER o.lign.
2005-2007: Kursusudvikler i Fvt-gruppen. Bidrog til udvikling af kurser i videnskabsteori på det sundhedsvidenskabelige og det naturvidenskabelige fakultet på KU.

Medlemskab af bestyrelsen for forum for eksistens og videnskab på teologisk fakultet, Københavns Universitet (www.forumforeksistensogvidenskab.dk).

KONFERENCEBIDRAG m.v.
2007/01: Inviteret taler ved konferencen Gudløs (arrangeret af KU’s Satsningsområde for Religion i det 21. Århundrede).
 
2006/01: Foredrag om ”Darwinismens naturfilosofiske grundlag” på et forskningskonvent på Dansk Pædagogisk Universitet.

2004/01–  : Deltager i den videnskabsteoretiske studiekreds SiV, ved Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, KU. Flere præsentationer.

2007/01: Konferencebidrag til Gravitationskonferencen ”bæredygtighedens filosofi”, deltagelse i debatten om udviklingen af bæredygtighedens filosofi.

Uddannelse

cand. scient: dansk sprog, molekylærbiologi

ID: 920079