Publikationer fra IND

IND-udgivelser 

Institut for Naturfagenes Didaktik udgiver en række forskellige publikationer, fx IND's skriftserie, rapporter fra IND's projekter, DidakTips-hæfterne, KNUD projekter, Studenterserien etc. De er alle tilgængelige elektronisk her fra siden, og mange kan også rekvireres på tryk. Vælg den ønskede kategori i menuen til venstre for at få en oversigt.

Særligt vedr. forskningspublikationer

Medarbejdere ved IND publicerer forskningsartikler mm. i en række forskellige tidskrifter, bøger etc. I CURIS (Copenhagen University Research Information System) registreres forskning og formidling udført af medarbejdere ved KU. Herfra kan trækkes oversigter over forskning og formidling udført ved Institut for Naturfagenes Didaktik:

Tidsskriftet MONA - Matematik og Naturfagsdidaktik

MONA er et tidsskrift for undervisere i matematik og naturfagene. Det udgives af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet i samarbejde med en række andre uddannelsesinstitutioner. Redaktionen er placeret ved IND: Læs mere om tidsskriftet MONA.

ASSIST-ME

Forskningsprojektet ASSIST-ME udgiver sin egen forskningsrapportserie. Se http://assistme.ku.dk/report_series/.