Forskning

Forskningen ved Institut for Naturfagenes Didaktik falder inden for fagdidaktik, universitetspædagogik samt videnskabsteori/videnskabsfilosofi.
Forskningen er organiseret i et antal forskergrupper og et center.