Forskningen ved Institut for Naturfagenes Didaktik falder indenfor fagdidaktik, universitetspædagogik samt videnskabsteori/videnskabsfilosofi.

Forskningen er organiseret i syv forskergrupper:

Viceinstitutleder for forskning er professor MSO Henrik Kragh Sørensen.