Udvikling og samarbejde

Udviklingsarbejdet på Institut for Naturfagenes Didaktik udføres af instituttets konsulenter og videnskabelige medarbejdere i samarbejde med relevante undervisere og administratorer ved eller uden for fakultetet.

Formålet er at yde forskningsbaseret støtte til kvalitetsudvikling af naturvidenskabelige uddannelser. Ofte er grænsen mellem udviklingsprojekter og forskningsprojekter flydende, så mange forskningsprojekter indeholder udviklingsdimensioner og omvendt.

Forskellige former for udviklingsarbejde ved IND

Interne udviklingsprojekter er rettet mod Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU, evt. universitetsundervisning og KU mere generelt. Projekterne kan være fokuseret på et specifikt kursus, omfatte en hel uddannelse eller dele heraf, eller omhandle rammer og vilkår for undervisningen, såsom studiemiljø, studiemønstre, etc.

Eksterne udviklingsprojekter omfatter udviklings- og evalueringsprojekter rettet mod fortrinsvis det gymnasiale niveau, samt medvirken i handleplans- og strategiarbejde til fremme for uddannelser inden for matematik og naturvidenskab, etc.

IND medvirker i øvrigt til udviklingsarbejde på fakultetet gennem universitetspædagogikum, udvikling af studieordning, evalueringsprocedurer og diverse løbende udviklingsopgaver.