Om Institut for Naturfagenes Didaktik

IND er placeret under Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og er Danmarks største naturfagsdidaktiske enhed. IND's forskningsområde er naturvidenskabernes didaktik, videnskabsteori, digital uddannelse og universitetspædagogik, og instituttet underviser i fagdidaktik, videnskabsteori og formidling på fakultetets BA- og KA-uddannelser.

Gennem forskning, undervisning, udvikling og formidling arbejder IND på at øge kvaliteten i naturfagsundervisningen på alle niveauer med hovedvægt på universitets- og gymnasialt niveau.

IND bidrager til den universitetspædagogiske og didaktiske udvikling på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og på Københavns Universitet som helhed som det ene af tre universitetspædagogiske enheder på KU. IND står for den fagdidaktiske del af uddannelsen af kommende gymnasielærere på SCIENCE og kører en masteruddannelse for gymnasielærere i science-undervisning. Derudover uddanner instituttet formidlere i fagdidaktik, kommunikation og videnskabsteori. IND forsker og underviser også i videnskabshistorie og -filosofi og i hvordan museer og science-centre kan bidrage til bedre læring i naturfagsundervisning. Meget arbejde foregår i samarbejde med eksterne, og flere projekter har fokus på innovation i uddannelse og teknologiunderstøttelse af undervisning.

IND blev dannet den 1. februar 2007 som en videreføring af Center for Naturfagenes Didaktik (CND), læs om instituttets baggrund og historie

Hvad er de naturvidenskabelige fag?

Under denne betegnelse regner vi alle de fag der typisk findes under naturvidenskab, f.eks: Biologi, Datalogi, Geografi, Geologi, Idræt, Fysik, Kemi, Matematiske fag, inkl. forsikringsmatematik og statistik. Men derudover er der ingen faste afgrænsninger.