Formidling ved Institut for Naturfagenes Didaktik

Instituttets forskning formidles i videnskabelige tidskrifter, konferenceforedrag og lignende, ligesom instituttets medarbejdere bidrager til den offentlige debat om uddannelsesspørgsmål, både helt bredt (dagblade o. lign.) og i mere specielle fora (fagblade, universitetsmagasiner mv.).
Udover forskningspublikationer udgiver IND også en række andre publikationer af forskellig art, som frit kan downloades eller købes via hjemmesiden, fx IND's skriftserie (med fx ph.d.-afhandlinger) og Studenterserien (specialerapporter m.m.) og KNUD projekter (udviklingsprojekter fra adjunktpædagogikum) m.m. Find IND's publikationer her.