Formidling

INDsigt er instituttets offentlige seminarrække med oplæg og diskussion om naturfagsdidaktiske emner. Der afholdes 4 seminarer pr semester med fokus på hhv. grundskole, gymnasiale uddannelser, universitetsniveau og uformelle læringsmiljøer.

Instituttets forskning formidles i videnskabelige tidskrifter, konferenceforedrag og lignende, ligesom instituttets medarbejdere bidrager til den offentlige debat om uddannelsesspørgsmål, både helt bredt (dagblade o. lign.) og i mere specielle fora (fagblade, universitetsmagasiner mv.). 

IND's publikationer: Udover forskningspublikationer udgiver IND også en række andre af forskellig art, som frit kan downloades eller købes via hjemmesiden, fx IND's skriftserie (med fx ph.d.-afhandlinger) og Studenterserien (specialerapporter mm) og KNUD projekter (udviklingsprojekter fra adjunktpædagogikum) mm. Serien "DidakTips" henvender sig til universitetslærere i naturvidenskabelige fag og har til formål at formidle erfaringer og resultater af relevans for undervisernes arbejde. 

MONA er et tidsskrift for undervisere i matematik og naturfagene. Redaktionen er placeret ved IND.

Vi tilbyder gerne at holde foredrag om emner inden for fagdidaktik, universitetsuddannelse mv.