Formidling

INDsigt

INDsigt er instituttets offentlige seminarrække med oplæg og diskussion om naturfagsdidaktiske emner. Der afholdes 4 seminarer pr semester med fokus på hhv. grundskole, gymnasiale uddannelser, universitetsniveau og uformelle læringsmiljøer.

Instituttets forskning formidles i videnskabelige tidskrifter, konferenceforedrag og lignende, ligesom instituttets medarbejdere bidrager til den offentlige debat om uddannelsesspørgsmål, både helt bredt (dagblade o. lign.) og i mere specielle fora (fagblade, universitetsmagasiner mv.). 

Publikationer

Udover forskningspublikationer udgiver IND også en række andre af forskellig art, som frit kan downloades eller købes via hjemmesiden, fx IND's skriftserie (med fx ph.d.-afhandlinger) og Studenterserien (specialerapporter mm) og KNUD projekter (udviklingsprojekter fra adjunktpædagogikum) mm. Find IND's publikationer her.

Serien "DidakTips" henvender sig til universitetslærere i naturvidenskabelige fag og har til formål at formidle erfaringer og resultater af relevans for undervisernes arbejde. 

Tidsskriftet MONA

MONA er et tidsskrift for undervisere i matematik og naturfagene. Redaktionen er placeret ved IND.

Vi tilbyder gerne at holde foredrag om emner inden for fagdidaktik, universitetsuddannelse mv.