Undervisning & kurser

IND tilbyder en lang række kurser for universitetsstuderende indenfor didaktik, videnskabsteori og kommunikation. Derudover tilbyder instituttet universitetsundervisere en lang række pædagogiske kompetencegivende kurser, herunder universitetspædagogikum. Ligeledes har vi fagdidaktiske og pædagogiske kurser for ph.d.-studerende, gymnasielærere mfl.

For universitetsundervisere

 
IND tilbyder en række kurser om universitetspædagogik, vejledning og formidling. Se oversigten over undervisning og kurser for universitetsundervisere.

For studerende

 
Som studerende kan du inddrage didaktik og formidling i dit studieforløb gennem kurser og/eller projekter.

Se siden: For studerende 

For ph.d.-studerende

 
IND tilbyder ph.d.-kurser i bla. fagdidaktik, uddannelsesforskning og universitetspædagogik. Se oversigten over undervisning og kurser for ph.d.-studerende.

For gymnasielærere mfl.

 
IND afholder kurser om naturfagsdidaktik og formidling til gymnasielærere, virksomheder mfl.

Se siden: For gymnasielærere mfl.