Undervisning & kurser – Københavns Universitet

Institut for Naturfagenes Didaktik > Undervisning & kurser

Undervisning & kurser

IND tilbyder en lang række kurser for universitetsstuderende indenfor didaktik, videnskabsteori og kommunikation. Derudover tilbyder instituttet universitetsundervisere en lang række pædagogiske kompetencegivende kurser, herunder universitetspædagogikum. Ligeledes har vi fagdidaktiske og pædagogiske kurser for ph.d.-studerende, gymnasielærere mfl.

For undervisere

 
IND tilbyder en række kurser om universitetspædagogik, vejledning og formidling.

Se den engelske side: Teaching development courses

For studerende

 
Som studerende kan du inddrage didaktik og formidling i dit studieforløb gennem kurser og/eller projekter.

Se siden: For studerende 

Ph.d.-kurser

 
IND tilbyder Ph.d.-kurser i bla. fagdidaktik, uddannelsesforskning og universitetspædagogik.

Se den engelske side: PhD Courses at DSE

For gymnasielærere mfl.

 
IND afholder kurser om naturfagsdidaktik og formidling til gymnasielærere, virksomheder mfl.

Se siden: For gymnasielærere mfl.