Henriette Tolstrup Holmegaard

Henriette Tolstrup Holmegaard

Lektor

Medlem af:

  • Universitetspædagogik

  • Naturfaglig identitet, kultur og rum

Uddannelsesbaggrund


2010-2012       Ph.D. i Science Education, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
2010                Studieophold, Stanford University, USA. Vært. Prof. Jonathan Osborne
2011                Studieophold , King’s College London, UK. Vært. Professor Justin Dillon
2005                Cand. Mag i Pædagogik og Psykologi, Roskilde Universitet
2001                Bachelor i Psykologi, Roskilde Universitet
1998                Humanistisk basisuddannelse, Roskilde Universitet

Arbejdserfaring

2014                Adjunk, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

  • Forskningsprojekt ‘Students’ transition to work life’ bevillign fra Novo Fonden.

  • Inviteret peer reviewer i internationale tidsskrifter: International Journal of Science Education and Studies in Higher Education

  • Underviser kurset universitetspædagogik og Naturvidenskabelig kommunikation og formidling  
  • Invitteret deltager i netværkene: CPSSE (Cultural, Political and Social perspectives on Science Education)  and NFHE (Nordic Fields of Higher Education)

2012    Post-doc, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

2009    PhD-studerende ved Institut for Naturfagenes Didaktik (3 år).

2006                 Forskningsassistent, CEFU, DPU

  • Ansat på projeket ‘Læringsmiljø og naturvidenskab på htx. Kvaliteter og udfordringer´.
  • Projekt leder på projektet´Læringsmiljø på hhx. Kvaliteter og udfordringer’.

  • Vejledning af 20+ kandidat studerende på uddannelserne pædagogisk sociologi og pædagogisk psykologi.

  • Inviterede presentationer.

2005                  Adjunkt på Slagelse Pædagogseminarium, University College Sjælland.

 

Uddannelse

Ph.d. in Science Education

ID: 11328782