Jesper Bruun

Jesper Bruun

Lektor

Sprogkundskaber

Dansk (modersmål)

Engelsk (læse, skrive, tale)

De nordiske sprog (læse, forstå)

Jeg færdiggjorde min uddannelse som fysiker i efteråret 2008. Jeg skrev speciale i fysikdidaktik på Institut for Naturfagenes Didaktik og efterfølgende en artikel i tidsskriftet MONA

Efterfølgende arbejdede jeg i godt et år som forskningsassistent på projekterne Mind the Gap , Drømme om Universet og på DASG-projekter 2009 (Didaktisk følgeforskning på "Moodle JiTT") . 

Fra 1. august 2009-1. december 2012 var jeg indskrevet som Ph.d.-studerende på Institut for Naturfagenes Didaktik, med en orlov på 4 måneder hvor jeg arbejdede på andre projekter. Jeg forsvarede min afhandling den 26. november 2012. Opslaget kan findes her: https://www.ind.ku.dk/begivenheder/2012/phd-forsvar-jesper-bruun/

Jeg påbegyndte min postdoc på IND 1. januar 2013. 

Undervisningserfaring

Før jeg blev ansat på instituttet, har jeg undervist i fysik og matematik på Københavns Universitet. Jeg har undervist i kurserne: Fysik 1, 2, 3 og 7, Introduktion til Atomfysik og Matematik N. 

Herudover har jeg undervist i gymnasiet (Rysensteen Gymnasium) i fysik på C-niveau og matematik på A- og B-niveau. 

Jeg har undervist og ført til eksamen i to af Institut for Naturfagenes Didaktiks kurser, nemlig Kursus i naturvidenskabelig kommunikation og formidling , og Videregående fagdidaktisk kursus i naturfag (DidNatV) .

Uddannelse

Ph.d. i fysikdidaktik

ID: 9025529