Ansatte ved Institut for Naturfagenes Didaktik – Københavns Universitet

Sofie Kobayashi

Sofie Kobayashi

Adjunkt

Mine opgaver ved Institut for naturfagenes Didaktik omfatter forskning, undervisning og udviklingsprojekter. Mine forskningsinteresser er i hovedtræk PhD uddannelse og vejledning, og udvikling og bedømmelse af undervisningskvalifikationer. Min undervisning i øjeblikket omfatter  Introduction courses for new PhD students (kursusansvarlig), og vejledningskurser for ph.d.-vejledere. Jeg er projektleder på udviklingsprojektet om Undervisningsportfolio under Københavns Universitets Udviklingsstrategiske Råd (KUUR).

ID: 6079062