Ansatte ved Institut for Naturfagenes Didaktik – Københavns Universitet

Jens Dolin

Jens Dolin

Professor emeritus

Medlem af:

  • Evaluering og læring i naturfaglig undervisning

Primære forskningsområder

  • Læring og undervisning i de naturvidenskabelige fag (herunder: Kompetenceorientering, undersøgelsesbaseret undervisning)
  • Evaluering af og for læring (herunder: Formative evalueringsformater, feedback, internationale tests)
  • Kvalitet i videregående undervisning (herunder: Forskningsbaseret undervisning, standarder for god undervisning)

Aktuel forskning

Leder af det europæiske forskningsprojekt ASSIST-ME omhandlende udvikling og implementering af formative evalueringsformater der kan indfange forskellige proceskompetencer i de naturvidenskabelige og tekniske fag samt matematik.

Desuden leder af projektet 'Tværfaglige og tværfakultære uddannelser' på KU, som på baggrund af erfaringer i en række tværfakultære uddannelser skal udvikle aktiviteter, som kan hjælpe og forbedre tværfagligt arbejde på KU.

Leder af udvalg nedsat af KUs Uddannelsespolitiske Råd som skal udvikle en pædagogisk kompetenceprofil for KU.

ID: 1052308