Helle Mathiasen

Helle Mathiasen

Professor

Medlem af:

  • Didaktik og digitale medier

Mobil:+45 51824303

Helle Mathiasen, professor, forskningsleder på følgende afsluttede projekter i de gymnasiale uddannelser:

Papers, open source:

Udvalgte forskningsprojekter inden for de gymnasiale uddannelser:

Mathiasen, H. (2019): Video, en læringsressource i universitetsundervisningen- Et kommunikationsteoretisk blik på videoformatet i universitetsundervisningen

 

Mathiasen, H (2016): Vedkommende undervisning - for hvem? Deltagerfaringer fra it-udviklingsprojekter - et elevperspektiv

 

Mathiasen, H (2016): Undervisningskontekst og præmisser for deltagelse - Ifølge elever og lærere

Mathiasen, H. (2015): Digital Voting Systems and Communication in Classroom Lectures - an empirical study based around physics teaching at bachelor level at two Danish universities.

Elevforudsætninger og faglig progression, 2015-2016 

Undervisningsorganisering, -former og -medier på langs og tværs af de gymnasiale uddannelser, 2010-2014.

  1. Hovedrapport 2011
  2. Hovedrapport 2012
  3. Hovedrapport 2013
  4. Hovedrapport 2014

 

INNOVATIVE KOMPETENCER OG FLEKSIBEL ORGANISERING AF UNDERVISNINGEN, 2012-2014

 

Andre videnskabelige publikationer omhandlende de gymnasiale uddannelser:

Mathiasen, H. (2002) Personlige bærbare computere i undervisningen

Mathiasen, H. (2003) Det virtuelle gymnasium

Mathiasen, H. & Gregersen, C. (2004) Det virtuelle gymnasium 2002-2004 

 

Oversigt: Forskningsprojekter 1995 og frem 

 

Helle Mathiasens tiltrædelsesforelæsning

 

For yderligere oplysninger om mine forskningaktiviteter før 2014 - se mit CV

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Læring, undervisning, brug af it
  • Undervisningmiljøer
  • Pædagogik, didaktik
  • Empirisk forskning
  • Uddannelsesforskning

ID: 126137628