Marie Ryberg

Marie Ryberg

Adjunkt

Jeg er antropolog med speciale i uddannelse, og jeg arbejder i krydsfeltet mellem videnskab, uddannelse og styring. Min forskning er drevet af min interesse i, hvordan uddannelsesinstitutioner former de måder befolkninger og individer tænker og handler. 

Mit arbejde kombinerer etnografiske og historiske tilgange for at belyse betydningen af historiske forandringer, socio-materielle organiseringer og sociale interaktioner for hvordan uddannelsesprocesser, undervisning og læring tager form. 

I mit  forskningsprojekt om forskningsbaseret uddannelse på universitetet undersøger jeg, hvordan forholdet mellem forskning og undervisning er blevet debatteret og organiseret siden 1990'erne i lyset af styringsmæssige og teknologiske forandringer. Se mere her.

I min ph.d. undersøgte jeg bestræbelserne på at institutionalisere tværfaglighed i den danske gymnasieskole siden Anden Verdenskrig og afdækkede forbindelserne til de progressive bevægelser i samfunds- og naturvidenskaberne, der søgte at bryde med opdelingen i fag.

Jeg underviser i øjeblikket i universitetspædagogik, forskningsbaseret undervisning og vejledning. Jeg har også undervist i kvalitative metoder, organisation og ledelse, sociologiske tilgange til kommunikation, samt videnskabs- og teknologistudier.

ID: 252285296