Marie Ryberg

Marie Ryberg

Postdoc

Medlem af:

  • Universitetspædagogik

Mit arbejde med uddannelse udspringer af en interesse i, hvordan uddannelsesinstitutioner former den måde vi mennesker tænker og handler. Med en baggrund som antropolog er jeg optaget af, hvorfor vi mennesker orienterer os på særlige måder, og hvad der indvirker på, hvordan vi forholder os til hinanden og til viden. Jeg er interesseret i de værdier, der kommer i spil i enhver situation, hvor vi mennesker lærer eller skal lære andre noget.

Mit nuværende forskningsprojekt fokuserer på forholdet mellem forskning og uddannelse på universitet i dag. Med udgangspunkt i et strategisk initiativ på Københavns Universitet, der handler om at integrere forskning i undervisningen, er formålet med dette projekt at belyse de betingelser og forskellige omstændigheder, der er afgørende for en sådan integration på tværs af forskellige faglige traditioner og uddannelsesprogrammer. Du kan læse mere om projektet her.

Jeg arbejder med historiske og etnografiske metoder. Jeg har tidligere undersøgt tværfaglighed i gymnasiet med fokus på de forhold, der indvirkede på, hvordan tværfaglighed tager form i praksis, og hvordan idealer og styreformer har forandret sig, siden idéen om tværfaglighed først dukkede op i den danske gymnasieskole i 1950’erne. Jeg har også arbejdet med spørgsmål om arbejdsliv på ældreområdet med fokus på forholdet mellem standardisering og selvledelse.

Jeg underviser for tiden primært i universitetspædagogik og et introduktionskursus for nye ph.d.-studerende på science, men har undervist i kvalitative metoder, organisation og ledelse, sociologiske tilgange til kommunikation, samt videnskabs- og teknologistudier.

ID: 252285296