Sabrina Vitting-Seerup

Sabrina Vitting-Seerup

Postdoc

Sabrina Vitting-Seerup er post.doc ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, hvor hun arbejder med at finde måder, forskningsformidling kan arbejde med og støtte op om FNs verdensmål. Hun arbejder især med verdensmålene om reduceret ulighed og ligestilling mellem kønnene (SDG 10 & 5) og bruger en eksperimenterende tilgang, der forener teori med praksis.

Sabrinas arbejde med ”Inclusive Science Communication” har en stærk basis i museumsverden, omend hendes forskning ikke kun ser på forskningsformidling i kulturinstitutioner. Hendes afhandling fokuserede på, hvordan danske kulturinstitutioner arbejder med at repræsentere etniske minoriteter, hvorved hun ikke kun fik indsigt i museumsverden, men også fik opbygget viden om de inklusions- og eksklusionsmekanismer, som hun nu arbejder med i en forskningsformidlingskonktekst.

Udover sin akademiske karriere driver Sabrina sit eget firma, Ren Snak. I Ren Snak formidler Sabrina både den forskning, hun selv er involveret i, og lærer derudover andre, hvordan de kan gøre deres 'videnstunge' formidling skarpere.

Primære forskningsområder

 • Forskningsformidling
 • Forskningsbaseret undervisning
 • FN's verdensmål
 • Trans- og Interdisciplinaritet
 • Æstetiske formater som formidling
 • Kulturinstitutioner: Formidlig, kuratering og inklusive tiltag
 • Repræsentation i kunst og kultur
 • Identitetsteori og -processer ifm. køn, etnicitet, seksualitet og racialisering
 • Populærkultur: Tegneserier, pop musik, tv-serier, m.m. 
 • Danske diskurser om etniske minoriteter
 • Othering-processer

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Forskningsformidling
 • Forskningsbaseret undervisning
 • Diversitets- og inklusionsprocesser
 • FN's verdensmål
 • Kommunikation i og omkring kulturinstitutioner
 • Repræsentation af minoriserede individer og samfundsgrupper
 • Othering-processer ("Den anden", "Den fremmed")
 • Europæiske og Nordamerikanske Tegneserier

ID: 152298691