Henrik Kragh Sørensen

Henrik Kragh Sørensen

Professor

Medlem af:

  • Videnskabsteori og videnskabshistorie

Forskning

Min forskning ligger inden for videnskabshistorie og videnskabsteori med særligt fokus på matematikkens historie efter 1800, matematikkens videnskabsteori i retningen af Philosophy of Mathematical Practice, samt datalogiens historie og videnskabsteori.

Jeg har udgivet mere end 75 publikationer, herunder forskningspublikationer i matematikhistorie, matematikfilosofi, matematik, matematikdidaktik, og en række formidlende fremstillinger.

Jeg har især arbejdet med udviklingen af en begrebscentreret matematik i 1800-tallet, internationaliseringen af skandinavisk videnskab, og computerens indflydelse på matematisk forskningspraksis.

I 2017 havde jeg en bevilling til at udvikle Danish Network for History and Philosophy of Computer Science.

Undervisning og vejledning

Jeg har undervist adskillige kurser i matmeatikhistorie (BSc og MSc), matematikkens videnskabsteori (BSc og MSc), datalogiens videnskabsteori (BSc), videnskabshistorie (MSc) og videnskabsteori for ph.d.-studerende 

Sammen med Mikkel Willum Johansen har jeg skrevet den lærebog i matematikkens videnskabsteori, der bruges i flere universitetskurser. 

Jeg har vejledning mere end et dusin specialer og et tilsvarende antal bachelorprojekter samt 2 ph.d.-studerende.

Hvis du er interesseret i at skrive et projekt under min vejledning, hører jeg meget gerne fra dig. Du kan finde indspiration til speciale- og bachelorprojekter her: https://www.ind.ku.dk/undervisning-kurser/studerende/projektstuderende/projektkatalog/henrik-kragh-soerensen/.

Administration

Jeg leder Forskningsgruppen i Videnskabsteori, Videnskabshistorie og Videnskabsstudier, og jeg er sektionsleder for Sektionen for Videnskabsteori og Videnskabshistorie

Du kan finde et fuldstændigt og opdateret CV på addressen http://www.henrikkragh.dk/cv.

ID: 164255954