Hvordan gør vi autentiske teknologiske problemstillinger relevante for matematik i grundskole?

prompt
Vær med til at undersøge, hvordan undervisningen i matematik i grundskolens 7.-10. klasse kan undersøge f.eks. kønsbias ift. generativ AI og store sprogmodeller (LLM’s) som ChatGPT med statistik og matematisk modellering?
D. 18. september 2024 kl. 13-15 inviterer vi igen til et event i projektet Albatros - Fra datalogisk frontforskning i algoritmisk bias til autentisk integration af teknologiforståelse i matematikundervisning.
 
Vi håber, at mange - som sidst - har lyst til at deltage og berige den fælles faglige debat om teknologiforståelse og matematikdidaktik. Vi afholder event nr. 2 i september og håber, at vi på den fælles workshop kan skabe fælles inspiration ift. at besvare hovedspørgsmålet for eventet: “Hvordan kan vi gøre autentiske teknologiske problemstillinger fra omverdenen relevant for matematikundervisningen i grundskolen?”
 
Program for begivenheden:
 
  1. Velkomst og rammesætning af samarbejde på dagen
    v. Mathias Lund, faglig direktør EdTalk

  2. Præsentation af autentisk teknologisk problemstilling med algoritmisk bias og køn v. Sarah Sterlie "Hvordan skaber ChatGPT bias ift. kønsopfattelser?” - et studie i åbne og lukkede prompts

  3. Workshop: Hvordan kan undervisningen i matematik i grundskolens 7.-10. klasse undersøge f.eks. kønsbias ift. generativ AI og store sprogmodeller (LLM’s) som ChatGPT med statistik og matematisk modellering?

  4. Afrunding og indblik i hvordan pointerne fra workshoppen informerer den videre udvikling af udvikling af konkrete undervisningsforløb og forskningsbidraget fra projektet v. Andreas L. Tamborg, forskningsleder, ph.d. og tenure track adjunkt IND Københavns Universitet.

Tilmeld dig her!