Debat-event: Hvordan kan man undervise i teknologiforståelse i matematik?

Dekorativt billede

Forskningsprojektet ALBATROS inviterer dig og andre matematiklærere til debat-event den 19.april 13:00-15:00, hvor vi sammen forsøger at stille skarpt på spørgsmålet: Hvordan kan man undervise i teknologiforståelse i matematik?

Vi håber, at du har lyst til at dele dine perspektiver på spørgsmål som:

    • Hvad kendetegner situationer, hvor matematikkens relevans for omverden er synlig for jeres elever?
    • Hvilke teknologirelaterede problemstillinger er jeres elever optagede af?
    • Hvad er jeres erfaringer med at undervise i teknologiforståelse i matematik, og hvornår fungerer det?

Forskningsprojektet har til formål at undersøge, hvordan den nyeste forskning i datalogi kan bruges som afsæt til at lave matematik-undervisning af høj kvalitet med en stærk forankring i virkeligheden. Disse forskningsresultater skal bruges til at udvikle relevante og virkelighedsnære undervisningsmaterialer, der viser, hvordan grundskolematematik er en vigtig komponent for at forstå aktuelle teknologirelaterede problemstillinger.

Vi ved til gengæld også, at solid forskning ikke er nok til at udvikle undervisningsmaterialer, der når disse mål. Det kræver også tæt samarbejde og dialog med de reelle eksperter på grundskolematematik: nemlig matematik-lærerne.

Vi håber, du vil være med! Det er naturligvis gratis at deltage, og du kan være med både fysisk og online.

Tilmelding sker på dette link: www.tilmeld.dk

Du kan læse mere om projektet her.

Ved spørgsmål kontakt projektleder Andreas L. Tamborg på andreas_tamborg@ind.ku.dk eller på 61364217, eller Mathias Lund på mathias@edtalk.dk eller tlf. 31721836.