4. juni 2012

MONA 2012-2 er udkommet 4. juni

Læs abstracts, kommentarer mv. her

Uddannelsespolitik fylder igen i debatten. En ny læreruddannelse er netop vedtaget og undervisningsministerens initiativ Ny Nordisk Skole er i fuld gang. Dette nummer af MONA indholder også bidrag hertil, nemlig i form af en aktuel analyse af Keld Nielsen og Sebastian Horst om hvad Ny Nordisk Skole kunne handle om for naturfagsområdet. Analysen er også en optakt til MONA-konferencen 26. oktober som har dette som tema.

Herud over byder vi også denne gang på tre artikler med meldinger fra udviklingen inden for undervisning og uddannelse i naturfagene og matematik. Denne gang er fokus mest på folkeskolens naturfag: du kan læse om et interessant forsøg på at fremme interessen for naturfag i en artikel om et ”Nørddagsprojekt” af Stine Caspersen, og også få et mere indgående billede af biologilæreres holdninger til centralt stillede test i folkeskolen, i artiklen af Pernille Lund Andersen og Ulla Hjøllund Linderoth. Endelig har Birgitte Lund Nielsen lavet en undersøgelse af hvordan den første tid som naturfagslærer former sig, som hun beskriver i en artikel om forståelse og fortolkning af erfaring i den første praksis.

Der er indløbet rigtig mange reaktioner på indholdet af MONA 2012-1. Vi bringer otte kommentarartikler. Først én om Haver til Maver projektet, af Søren Breiting. Undersøgelsen om drengenes forhold til matematik på gymnasiets b niveau har affødt to kommentarer: "Behøver rigtige drenge ikke lave lektier?" af Lisbeth Fajstrup og Nynne Afzelius, og "Driftige drenge og irrelevant matematik" af Inge Henningsen.

Også artiklen om læsning af matematiktekster i gymnasiet får interessante ord med på vejen, fra tre sider: "Læsning og skrivning af matematikfagets tekster" af Steffen M. Iversen, "Sproglig matematik" af Niels Grønbæk samt en lidt bredere anlagt kommentar af Helle Zacher Nielsen, Susanne Simoni Hedegård og Peder Rostgaard. Herefter bringer vi en kommentar af Lene Beck Mikkelsen og Marianne Hald fra NTS-centret til artiklen om Science-kommunerne. Og endelig har Mette Machholm og Merete Johansen sat et erfaringsbaseret perspektiv på It i undervisningen – ifølge elever og lærere.

Vi slutter MONA 2012-2 af med en anmeldelse, af Mette Andresen, af den nye udgave af Svein Sjøbergs Naturfagsdidaktik. Og benytter lejligheden til igen at minde alle vore læsere om adgangen til at lave en boganmeldelse til MONA. Se https://www.ind.ku.dk/mona/anmeldereksemplarer.