21. december 2016

PISA 2006 Science testen og danske elevers naturfaglige formåen

Hvad siger PISA science om danske elevers naturfaglige kompetencer – og hvad siger den ikke?

Rapport nummer tre fra Validering af PISA projektet

Af Lars Brian Krogh og Jens Dolin

4. peer-reviewede udgave 25. juli 2016

Abstract

Nærværende rapport PISA 2006 Science testen og danske elevers naturfaglige formåen er tredje delrapport i det såkaldte VAP-projekt, som blev indledt i 2005 mhp. at validere anvendelsen af PISA Science testen i en dansk kontekst. VAP-projektet er inspireret af et socio-kulturelt syn på læring og evaluering, efter hvilket elevers læring er situeret og medieret. I overensstemmelse hermed får man det mest dækkende billede af elevers formåen ved at gennemføre evalueringen på måder, som svarer til læringssituationen og som inddrager alle væsentlige medieringer. I rapporten argumenteres der for, at PISA’s evalueringssetup er postpositivistisk af natur og meget langt fra at opfylde disse kriterier. Ud fra et sådant perspektiv er der således grund til at være skeptisk overfor det billede, som PISA testen tegner af danske elevers naturfaglige formåen.

Download pdf-version

Nr. 2 (2016): PISA 2006 Science testen og danske elevers naturfaglige formåen

Omslag