Formalia

Rapportserien er primær digital, men er tilknyttet en print-on-demand-service så man online kan købe trykte eksemplarer. Alle udgivelser i serien ligger frit tilgængeligt på denne hjemmeside fra udgivelsesdagen. Serien har selvstændigt ISSN-nr., og nummer er fortløbende. Layout af manus skal følge en standard bestemt af MONA-redaktionen, og endeligt manus skal afleveres i skabelon, hvorefter redaktionen sørger for at tilrette layout og lave korrektur på forfatters (eller forfatters institutions) regning.

Indhold kan godt være i farver (men det forøger selvfølgelig prisen for trykte udgaver). Udgivelser forventes at være mellem 30 og 200 bogsider, i gennemsnit ca. 75.

Process

Når et manus modtages og umiddelbart lader til at falde inden for serien, udpeges én fra MONA-redaktionen der er redaktør for udgivelsen. Redaktøren finder to kvalificerede reviewere med forskningskompetence inden for feltet. Reviewerne gives 2 måneder til review, som laves i en skabelon. Herefter får forfatteren disse to. Begge reviewere skal vurdere at der kun kræves mindre rettelser, for at teksten i denne form går videre i processen (ellers skal forfatter evt. indsende ny tekst til nyt review).

Er der kun mindre rettelser, bedes forfatteren indsende rettet version. Forfatter skal aflevere denne version så den opfylder manusskriptskabelonen, hvorefter MONA-redaktionen tilretter layout og udfører korrektur for forfatters regning. Prisen aftales forinden med forfatteren. Den samlede pris for forfatter vil for en 100-siders publikation typisk ligge på 10-15.000 kr.

En måned efter at manus endeligt godkendes af MONA-redaktøren (herunder også at layout og korrektur er i orden), er teksten online.