Værktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisning

Værktøjskassen er en web-ressource til rådighed for undervisere, som ønsker at integrere aspekter af innovation og entreprenørskab i deres undervisning. Værktøjskassen indeholder metoder, procesmodeller og vejledninger, hvoraf de fleste er blevet beskrevet ud fra erfaringer med anvendelsen af dem i KU-sammenhænge. Derudover kan man f.eks. finde eksempler og cases fra KU, litteraturlister, skabeloner og links til andre relevante ressourcer.

https://innovation.sites.ku.dk/